NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Kontorsjef (kode 1054) ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), skal det ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG) tilsettes kontorsjef i 100 % fast stilling. Arbeidssted er Gjøvik.

Fakultet for medisin og helsevitenskap har en omfattende fagportefølje innen medisin- og helseområdet. For mer informasjon om fakultetet og instituttet, se www.ntnu.no/mh/.

Om kontorsjefrollen
Kontorsjefen rapporterer til instituttleder og er instituttleders viktigste lederstøtte. Sammen med instituttleder og instituttets ledergruppe skal kontorsjefen bidra til å realisere instituttets virksomhetsmål og strategi. Kontorsjefen deltar dessuten i nettverk med andre administrative ledere ved fakultetet og ved NTNU forøvrig. Stillingen har delegert personalansvar for de administrativt ansatte ved instituttet, og ansvar for å koordinere administrativt personale ved instituttets eksternt finansierte enheter og sentre. En rekke administrative tjenester er organisert i fagseksjoner ved fakultets fellesadministrasjon. Disse administrative ressursene disponerer kontorsjefen i nært samarbeid med seksjonslederne ved fakultetet.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder
Kontorsjefen skal ha oversikt over instituttets totale virksomhet, aktiviteter og forpliktelser, og utøver budsjettdisponeringsmyndighet på vegne av instituttleder. Dette omfatter også å iverksette instituttledelsens vedtak og beslutninger. Arbeidsledelse for de administrative ansatte utgjør viktige deler av stillingsinnholdet i tillegg til saksbehandling og utredning både internt ved instituttet og på fakultetets vegne. I det daglige vil kontorsjefen delta i og koordinere administrative oppgaver knyttet til blant annet økonomi, HR, forskning, arealforvaltning, IT og kommunikasjon. Kontorsjefen har delegert ansvar for rapportering til overordnet nivå på ulike virksomhetsområder, for eksempel økonomi, budsjett og undervisning. Kontorsjefen skal videre bidra til å utvikle gode og effektive administrative støttefunksjoner.

Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse: 

 • Høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå innenfor relevant fagområde på minimum bachelornivå er et krav. Manglende formelle kvalifikasjonskrav kan kompenseres ved lang og direkte relevant praksis, kombinert med relevant etter- og videreutdanning.
 • Administrativ erfaring fra helsefaglig utdanningsvirksomhet er et krav. 
 • Erfaring med økonomioppfølging fra univiersitets- og høgskolesektoren er et krav. 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og regelverk vil bli tillagt vekt.
 • God IT-kompetanse i kontoradministrative verktøy og økonomi- og personalsystemer er en fordel.

I tillegg ønsker vi oss en person som: 

 • er trygg og har gode samarbeidsevner.
 • har blikk for hva som er god lederstøtte.
 • evner å motivere andre og skape positivt engasjement.
 • takler og trives med høyt arbeidspress.
 • evner å arbeide selvstendig og resultatorientert.
 • kan håndtere komplekse arbeidsoppgaver og er fleksibel og løsningsorientert.

Det legges stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlig ansatte, og den som blir tilsatt, må akseptere eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stilling som Kontorsjef (kode 1054) lønnes med minimum årslønn kr 416 200. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 599 800 til kr 673 400 brutto per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad skrives og sendes elektronisk inn via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som inviteres til intervju. Vi ber om at det oppgis to referanser.

Søknadsfrist: 20. september 2017.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Instituttleder ved IHG Heidi Vifladt, tlf. 611 35 380 eller 928 07 395, eller epost heidi.vifladt@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
Seniorkonsulent HR Mariann Hansen, telefon 48280634, epost: mariann.hansen@ntnu.no.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Arbeidssted
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  139988
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger