NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Forsker innen Smartgrid ved Institutt for Elkraftteknikk (IEL)/Institutt for Informasjonssikkerhet og Kommunikasjonsteknologi (IIK)

Ved NTNU, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og   løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) har omkring 800 ansatte og 7000 studenter, og er med dette et av NTNUs største fakulteter. Fakultetet består av åtte institutter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Instituttene er en vesentlig bidragsyter innenfor bachelor-, sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Internasjonal eksellense skal gjenspeiles i våre utdanningstilbud og vår forskning.

Fakultetet har ledig en fast stilling som forsker innen Smart Grid tilknyttet Institutt for elkraftteknikk og/eller Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

 

Fagområdet, ansvars- og arbeidsoppgaver

Smart Grid (SG) er en merkelapp på fremtidens smart og digitale kraftsystem (2020/2050) hvor bl.a. avanserte måle- og styresystemer (AMS, smarte målere) og kommunikasjon til ”alle” nettkunder og anlegg spiller en sentral rolle. SG er nødvendig for å realisere mål og krav som stilles til fremtidens klimavennlige og robuste energisystem som bl.a. kjennetegnes av øket bruk av fornybare energikilder og øket grad av elektrifisering (transport, varmepumper, industriprosesser osv.). Smart Grid er et strategisk forskningsområde for fakultet og involverer de fleste av fakultetets institutter. NTNU er en sentral forskningspartner i «Centre for intelligent electricity distribution- to empower the future Smart Grid» (http://www.sintef.no/prosjekter/cineldi/), et forskningssenter for miljøvennlig energi som har fått finansiering for perioden 2014-2024. Stillingen er tilknyttet NTNUs arbeid i dette senteret.

 

Kvalifikasjoner

Søkere til stillingen må ha mastergrad eller PhD-grad innen elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi og med interesser for samspill mellom fagområdene elkraftteknikk, kommunikasjonsteknologi og datateknologi. Siden Smart Grid er et komplekst system av systemer vektlegges systeminteresse. Erfaring fra kraftbransjen er en fordel, men ikke en forutsetning. Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ønsker å tiltrekke seg fremragende og kreative kandidater som kan bidra til våre pågående forskningsaktiviteter. Vi tror at mangfold er viktig for å oppnå et godt, inkluderende arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Forskeren skal bidra med å utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper, kraftselskap teknologileverandører og myndigheter til å etablere gode strategier for overgangen til fremtiden smarte kraftsystem og bidra i forskningsoppgavene i senteret og til utprøving av nye løsninger i laboratorier og i felt. I CINELDI er det planlagt omfattende bruk av det nasjonale Smart Grid laboratoriet og «levende» laboratoriet i Demo Norge for Smart Grids. Erfaring fra laboratoriearbeid, praktisk implementering og softwareutvikling er derfor en fordel. Stillingen innebærer også noe administrativt arbeid i form av faglig ledelse av deloppgaver og bistand til arbeidspakke-lederne i senteret. Siden senteret har et stort antall nasjonale og internasjonale partnere, må det påregnes noe reisevirksomhet.

 • Søkere bør beherske norsk (nordisk) språk.

I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Dokumentert vitenskapelig kompetanse

 • Kommunikasjonsevner (skriftlig og muntlig)

 • Evne til å jobbe selvstendig, men også i team

   

Om instituttene


Institutt for elkraftteknikk (IEL)

Institutt for elkraftteknikk har for tiden 11 professorer, 6 førsteamanuenser, 7 post.doc, 7 professorer II/førsteam. II, 8 post.doc og ca 35 phd.- kandidater.

Institutt for elkraftteknikk er et ledende fagmiljø innen elektrisk energiteknikk og driver forskning og undervisning knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av elektrisk energi med fokus på fornybare energikilder. Forskningsaktiviteten spenner fra planlegging og drift av kraftsystem i deregulerte kraftmarkeder til transport og bruk av elektrisk energi. Smarte nett, design og bruk av kraftelektronikk, kabelteknologi og høyspenningssteknikk er sentrale fagområder. Instituttet tilbyr studieprogram på BA, MsC og PhD nivå samt etter- og videreutdanningskurs. IEL er et av åtte institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

 

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK)

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi har for tiden 22 professorer, 2 førsteamanuenser, 20 førsteamanuensis/professor II, 7 post.doc, 7 professorer II, 7 post.doc og ca 30 phd.- kandidater.

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi utøver forskning innen cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester. Instituttet betjener studieprogrammer på doktor-, master-, og bachelorgradsnivå innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. IIK er også vert for Center for Cyber and Information Security (CCIS) og Norges nasjonale forskerskole innen data og informasjonssikkerhet (COINS). IIK er et av åtte institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

 

Vi kan tilby

 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer

 • Akademiske utfordringer

 • Gode låne- forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønnsvilkår

Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 416 600,- til kr 569 000,- pr. år, men kan strekkes ytterligere avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no med informasjon om utdanning og relevant erfaring (alt i en PDF-fil).

Søknaden må inneholde

 • Informasjon om utdannelse, eksamener og relevant arbeids- og forskererfaring

 • Godkjente kopier av vitnemål og attester

 • Publikasjoner som er relevante for forskningsområdet og annet arbeid som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til.

 • En redegjørelse for hvordan dine forskningsinteresser og bakgrunn ville passe til stillingen.

  Detaljerte opplysninger om stillingen finnes her: http://www.sintef.no/projectweb/cineldi/positions/

  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Kjell Sand, kjell.sand@ntnu.no, eller Poul Heegaard, poul.heegaard@ntnu.no

  Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no merket med ref.nr. IE – 088-2017

Søknadsfrist: 15.08.2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  139954
 • Intern-ID
  IE-088-2017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger