Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for statleg styring og utfører forvaltingsoppgåver for alle statlege verksemder. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgiving og utvikling av metodar og verktøy. DFØ leverer lønns- og rekneskapstenester til 80 prosent av statlege verksemder, og har ansvaret for statsrekneskapen og statens konsernkontoordning. Det er om lag 410 tilsette i DFØ, fordelt på tre kontorstader: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Kommunikasjonsrådgivar

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Direktoratet for økonomistyring
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  139950
 • Intern-ID
  1723
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger