NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for fysikk


Center for Low-Dissipation Quantum Spintronics (QuSpin)
ble av Norges Forskningsråd utpekt som Senter for Fremragende Forskning (SFF) for perioden 2017-2027

Senterkoordinator

Center for Low-Dissipation Quantum Spintronics (QuSpin)  ønsker å beskrive og utvikle helt nye måter å kontrollere elektriske signaler på. Dette kan bidra til en revolusjon innen energieffektiv informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Senteret vil ved oppstart ha tilknyttet 25-30 medarbeidere og ha en forventet prosjektvirksomhet på 20-25 millioner per år. Antallet medarbeidere og budsjettet ventes å øke gjennom prosjektets levetid.
Mer informasjon om senteret finnes på https://www.ntnu.edu/quspin  

For å bistå administrativt i den daglige driften ønsker vi nå å tilsette en motivert senterkoordinator (rådgiver).

Vi søker en initiativrik og løsningsorientert medarbeider til å lede det administrative arbeidet ved senteret i tett samarbeid med senterleder og øvrige prosjektledere. De viktigste oppgavene vil være praktisk drift av senteret, formidling og å sørge for god oversikt over økonomien. Stillingen rapporter til senterleder.

Stillingen vil medføre et tett samarbeid med administrasjonen ved Institutt for fysikk og Fakultetet for Naturvitenskap.

Dette er en prosjektstilling med 5 års varighet med mulighet for 5 års forlengelse

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen vil være:

 • Etablering og drift av utvekslingsprogram for internasjonale forskere og studenter 
 • Organisering og gjennomføring av workshops og møter 
 • Formidling av forskning og andre relevante nyheter fra senteret via sosiale medier
 • Utforming, vedlikehold og oppdatering av senterets webside
 • Administrativ etablering og oppfølging av senterets prosjekter 
 • Bistå med intern og ekstern økonomisk-administrativ rapportering av virksomheten ved senteret, herunder oppfølging av budsjettering, fakturering og regnskap.

Kvalifikasjoner
Det kreves høyere administrativ, økonomisk eller kommunikasjonsfaglig utdannelse. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
Erfaring fra lignende arbeidsområde med prosjektlederstøtte og bruk av prosjektstøttesystemer er ønskelig. Den som ansettes må ha gode norsk og engelsk språklige ferdigheter. God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren, Norges forskningsråd og deres virkemidler er en fordel.

Vi vil dessuten legge stor vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen. Den vi tilsetter må

 • kunne jobbe både selvstendig og i team 
 • ha kreativitet og gjennomføringsevne, kunne drive og gjennomføre prosesser
 • ha evne til å bygge nettverk og skape tillit samt ha evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • ha evne til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere ulike faggrupper til å jobbe mot felles mål 
 • kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanaler 
 • ha evne til strukturert administrativt arbeid inkludert økonomisk styring og forståelse
 • ha en høy grad av service innstilling.

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til: Senterleder Arne Brataas, tlf. 90 64 31 70, epost: Arne.Brataas@ntnu.no.

Lønns- og arbeidsforhold
Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø. Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse. Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad vedlagt CV og kopier av attester og vitnemål bes sendt elektronisk via denne siden.

Stillingens referansenummer er NV-93/17

Søknadsfrist: 06.08.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  139859
 • Intern-ID
  NV-93/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger