Forsvarsdepartementet (FD) er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og overordnet styring og kontroll av virksomheten til underlagte etater. Som en del av den utøvende statsmakten fører FD tilsyn med underliggende etaters virksomhet. Departementet har til sammen ca. 340 tilsatte og er lokalisert på Akershus festning.

 

Kommunikasjonssjef

Stillingen som kommunikasjonssjef blir ledig i september 2017. Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet ivaretar både departementets og forsvarssjefens kommunikasjonsansvar og gir faglige føringer for kommunikasjonsvirksomheten internt og eksternt.

 

Kommunikasjonsenheten består av 12 sivile og militære medarbeidere og er administrativt underlagt departementsråden. Kommunikasjonssjefen inngår i departementets toppledergruppe. Forsvarssektoren står overfor pågående reform- og moderniseringsprosesser. Stillingen som kommunikasjonssjef i Forsvarsdepartementet gir muligheter til å være med på forme bildet av en fremtidsrettet og moderne sektor. Det vil i tiden framover bli lagt vekt på å øke fokuset på strategisk kommunikasjon og langsiktig omdømmebygging og å styrke arbeidsprosessene mellom fagavdelingene i departementet og kommunikasjonsenheten.

 

 

Kommunikasjonsenheten har ansvaret for:

 • Kommunikasjonsrådgivning til politisk og administrativ ledelse i departementet
 • Kommunikasjonsrådgivning til forsvarssjefen og forsvarssektoren
 • Overordnet ledelse, styring og koordinering av det helhetlige kommunikasjonsarbeidet i forsvarssektoren
 • Kommunikasjonssamarbeid med Forsvaret og andre underlagte etater
 • Kontakt med media
 • Å utforme kronikker, foredrag og taler for politisk ledelse
 • Å utforme departementet og forsvarssektorens retningslinjer og strategier innenfor kommunikasjonsfeltet

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

 • Høyere utdanning
 • Bred relevant kompetanse og arbeidserfaring
 • Ledererfaring og dokumenterte resultater
 • Velutviklet forståelse for samspillet mellom politikk, embetsverk og media
 • Evne til å lede et moderne og krevende kommunikasjonsmiljø med høyt tempo
 • Kreativitet og evne til nytenking
 • Høy kompetanse på nettpublisering, utvikling av digitale flater og sosiale medier
 • Svært god formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med kjennskap til forsvars- og sikkerhetspolitikk og evne til å jobbe med kommunikasjonsfag innen disse temaene
 • Det er en fordel med god innsikt i Forsvaret og de særegne utfordringer sektoren står overfor

 

 Vi tilbyr:

 • Lønn som SKO 1535 kommunikasjonssjef i lønnsspenn kr 785 000 – kr 1 045 600. Stillingen er definert som ledende, og det tilstås ikke kompensasjon for overtid. Et årlig kronetillegg fastsettes i forbindelse med tilsetting.
 • Krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø i sentrale lokaler ved Akershus festning

 

Kommunikasjonssjefen har en bakvaktsfunksjon knyttet til departementets pressevaktordning.


Den som blir tilsatt, må kunne bli sikkerhetsklarert for HEMMELIG.


Kvinner oppfordres til å søke.


For nærmere opplysninger, kontakt departementsråd Arne Røksund, tlf 23 09 60 03


Søknad på stilling merket FD nr. 24/17 sendes elektronisk via FDs jobbportal, www. jobb.dep.no/fd. Oppdatert CV må registreres i jobbportalen.


Søknadsfrist 20. august 2017

 

 

 

 

 

 

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Departementene og Statsministerens kontor er IA – virksomheter og vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Forsvarsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  139817
 • Intern-ID
  FD nr. 24/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger