Barne-, ungdoms- og familieetaten

Follo ungdoms- og familiesenter - akutt

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Follo ungdoms- og familiesenter - akutt er et statlig barnevernstiltak som gir omsorgstilbud til barn og unge i alderen 6 til 18 år fra Region Øst. Tiltaket har tre avdelinger og er rettet mot barn og unge som trenger en akuttplassering i en overgangsperiode. Grunnlag for plassering er vedtak ihh til barnevernlovens §§ 4-6, 4-4, 4-12 og 4-17 jfr. 4-12. Tiltaket består av to institusjonsavdelinger og en beredskapshjemavdeling.

Follo ungdoms- og familiesenter - akutt søker beredskapshjem!

Beredskapshjem er et midlertidig omsorgstilbud til barn og ungdom. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barnet/ ungdommen inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller barnet flytter tilbake til foreldrene sine. Beredskapshjem skal kunne ta imot søsken dersom det er behov for dette, og det er forsvarlig ut fra barnets omsorgsbehov og beredskapshjemmets kapasitet. Vi har behov for flere familier som kan ta på seg oppdrag som beredskapshjem.

Vi søker stabile og ressurssterke familier som

 • består av to voksne
 • har evt. egne barn over ti år
 • er villige til å ta imot veiledning
 • har gode samarbeidsevner
 • er rause, tydelige, forutsigbare og omsorgsfulle
 • kan tåle å stå i en utfordrende hverdag over tid
 • tåler å leve med annerledeshet i sitt eget hjem

Den av de voksne som blir oppdragstaker engasjeres på full tid og kan ikke ha annet fast arbeid. I henhold til gjeldende lovverk er det krav om helseattest fra begge voksne i familien og politiattest for alle familiemedlemmer over 15 år.

Vi tilbyr

 • fast arbeidsgodtgjørelse som per dags dato utgjør fra kr 379 562.- til kr 509 168.-, avhengig av utdanning og erfaring
 • når barn er plassert gis det i tillegg en fast regulert utgiftsdekning som per dags dato utgjør kr 8 360,- per måned
 • informasjon og grunnopplæringskurs før oppstart - faglig fellesskap med andre beredskapshjem og konsulenter - opplæring og veiledning individuelt og i gruppe
 • 24 timers støttefunksjon av fagpersonell

Kontaktpersoner

Ønsker du å vite mer, kan du kontakte Follo ungdoms- og familiesenter- akutt og spørre etter Nina Cecilie Kongsgaarden, tlf. 466 16 663/ e-post: nina.kongsgaarden@bufetat.no eller Grete Fevang, tlf. 466 16 300/ e-post: grete.fevang@bufetat.no

Søknadsfrist: Snarest. Søknader blir behandlet fortløpende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Vestby, Våler
 • Arbeidssted
  Vestby
 • Jobbnorge-ID
  139798
 • Intern-ID
  Øst 87/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger