Barne-, ungdoms- og familieetaten

Follo ungdoms- og familiesenter - akutt

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Follo ungdoms- og familiesenter - akutt er et statlig barnevernstiltak som gir omsorgstilbud til barn og unge i alderen 6 til 18 år fra Region Øst. Tiltaket har tre avdelinger og er rettet mot barn og unge som trenger en akuttplassering i en overgangsperiode. Grunnlag for plassering er vedtak ihh til barnevernlovens §§ 4-6, 4-4, 4-12 og 4-17 jfr. 4-12. Tiltaket består av to institusjonsavdelinger og en beredskapshjemavdeling.

Follo ungdoms- og familiesenter - akutt søker beredskapshjem!

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Vestby, Våler
 • Arbeidssted
  Vestby
 • Jobbnorge-ID
  139798
 • Intern-ID
  Øst 87/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger