NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i ultralydavbildning ved CIUS

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Stipendiat i ultralydavbildning ved CIUS

 

Vi søker to stipendiater, som er utdannet leger, for to stillinger i 100 % over 3 år eller 50 % i 6 år.

 

CIUS (Center for Innovative ultralyd Solutions (Cius) for helsetjenester, maritim og olje & gass applikasjoner) er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) (www.ntnu.edu/cius), oppnevnt av Norsk Forskningsråd hvor industri, helsepersonell, uavhengige forskningsorganisasjoner og akademia vil samarbeide om å utvikle neste generasjoners ultralyd løsninger.

 

Industrielle partnere omfatter GE Vingmed Ultrasound, Medistim, Aurotech Ultralyd, Phoenix Solutions, X-FAB.Research partnere inkluderer SINTEF, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge (HMN - [Helse Midt-Norge]), Nord-Trøndelag HF (inkludert Sykehuset Levanger), og kommunene Levanger og Verdal.

 

Stillingene vil være lokalisert i Trondheim ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). For mer informasjon om instituttet og, se følgende sider: www.ntnu.edu/isb.

 

Stillingsbeskrivelse

Kardiovaskulær sykdom er den ledende dødsårsaken i verden, men tilgangen til bildediagnostikk for å påvise sykdom er begrenset. Utviklingen av ultralydmaskiner i lommeformat har gjort det mulig for helsepersonell å undersøke pasienter der de befinner seg, både i og utenfor sykehus.  Stipendiatene skal drive forskning med fokus på enkel bruk av ultralyd tilrettelagt for nye brukergrupper.

 

En del av forskningsaktiviteten vil foregå i utlandet og noe reisevirksomhet må påregnes.  De som tilsettes må være leger, men trenger ikke være spesialister.

 

Forskningen er et nært samarbeid mellom NTNU og St. Olavs Hospital og vil bli utført i et tverrfaglig forskerteam med kardiologer, ultralyd- teknologer, matematikere, fysikere og industripartnere i CIUS.

 

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 

-          Oppnådd cand.med.-grad (profesjonsstudiet i medisin). Kandidatene må ha minimum B som gjennomsnittskarakter for å kunne søke om opptak til ph.d.-programmet ved NTNU

-          Evne til å arbeide selvstendig

-          Gode sosiale ferdigheter for å fungere sammen i tverrfaglige forskergrupper med deltagere fra mange land

-          God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

 

Ønsket kvalifikasjoner og erfaring:

 

-          spesiell interesse for hjertesykdommer

-          ferdigheter i ekkokardiografi

 

Det vil bli lagt stor vekt på den faglige kvaliteten på søkere.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Tilsettingen betinger at søkere tas opp til Ph.d-program ved NTNU. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes her:  https://www.ntnu.no/mh/phd   

 

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr. 436 400 per år. Normal avlønning er fra kr. 436 400 til kr. 499 200 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Søknad sendes elektronisk inn via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 18.08.2017.

 

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden eller legges ved:

 

-          CV, vitnemål inkl. karakterutskrift

-          Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold

-          Kontaktdata for 2-3 relevante referanser og eventuell publikasjonsliste.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

 

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektene fås ved henvendelse til:

 

Professor Bjørn Olav Haugen, mail: bjorn.o.haugen@ntnu.no, mobil 46696156.

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

 

HR-konsulent Sissel Sollien, mail: sissel.sollien@ntnu.no, mobil 48051191

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  139661
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger