NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i strategi, organisasjon og ledelse

Ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) er det ledig en midlertidig stilling frem til og med juli 2021 som universitetslektor innen det økonomisk-administrative fagområdet, med spesiell vekt på strategi-, organisasjon- og ledelsesfag. IIF er en del av NTNU i Ålesund. Instituttet har ca. 600 studenter og 30 medarbeidere. IIF tilbyr årsstudium i økonomi og ledelse, bachelorstudier innenfor fagområdene økonomi og administrasjon og markedsføring og ledelse, samt mastergradsutdanning i internasjonal business og markedsføring.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for undervisning og veiledning innen det økonomisk administrative fagområdet på bachelornivå. Instituttets fagstab er organisert i seks faggrupper, og stillingen tilhører faggruppe for strategi, organisasjon og ledelse.
 • eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse.
 • ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte.
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • veiledning av bachelorstudenter innen sitt fagområde.
 • den som tilsettes må også kunne undervise og veilede på grunnleggende nivå utenfor sitt hovedområde.

Bakgrunn/kvalifikasjoner:

 • Det kreves minimum høyere grads eksamen (mastergrad/ hovedfag) innen det økonomisk/administrative fagområdet. Den som tilsettes må ha faglig fordypning innenfor strategi-, organisasjon og ledelsesfag, samt tilstrekkelig kompetanse til å undervise et bredt spekter av økonomisk-administrative fagemner ved instituttet.
 • Søkere må kunne dokumentere praktisk pedagogisk erfaring og teoretisk pedagogisk utdanning, og må ha erfaring fra undervisning og veiledning
 • Det er en forutsetning at søkere til stillingen kan undervise på norsk og behersker norsk muntlig og skriftlig flytende. Søkere må også kunne undervise på engelsk, da engelsk benyttes som forelesningsspråk i deler av fagtilbudet
 • Kjennskap til lokalt næringsliv er en fordel

Det legges vekt på

 • Personlige egenskaper, motivasjon for stilling og gode samarbeidsevner
 • Bredde og relevans i faglig orientering
 • Gode formidlings- og undervisningsegenskaper
 • Dokumentert pedagogisk kompetanse som kreves for universitetsansatte

Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor kode 1009 lønnes i minimum brutto kr per år.. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Vi tilbyr:

 • et internasjonalt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • eventuelle vitenskapelige arbeider

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Siv Marina Flø Grimstad, telefon 70161263/95721023 eller e-post sika@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden. Søknaden merkes med ØK-034.

Søknadsfrist:10.08.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Campus Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  139649
 • Intern-ID
  ØK-034
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger