Brønnøy kommune

Oppvekst

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

100% fast stilling som saksbehandler hos barneverntjenesten

Barnevernstjenesten i de 5 Sør-Helgeland kommunene: Brønnøy, Bindal, Vega, Vevelstad og Sømna ble etablert som interkommunal barneverntjeneste september 2011. Brønnøy er vertskommune og arbeidssted er Rådhuset i Brønnøy (tjenesten har kontor med fast oppmøtetid i alle kommuner). Tjenesten er organisert under virksomhetsområde Helse og Velferd i barne og familiesenteret. Som ansatt i det interkommunale barnevernet får du en spennende og utfordrende stilling der du sammen med gode kollegaer og samarbeidspartnere får anledning til å bidra til at Sør-Helgeland blir en god region å vokse opp i for barn og unge.

 

Barnevernstjenesten Sør-Helgeland har følgende stilling ledig:

 • 100 % fast stilling som saksbehandler hos barneverntjenesten. Stillingen tiltredes 1. August 2017 eller så snart som mulig.

 

Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføring av undersøkelser/kartlegging i barnevernsaker
 • Vedtaksskriving og journalføring i saksbehandlingssystemet Familia
 • Oppfølging av tiltak
 • Endringstiltak i familier
 • Utarbeidelse av rapporter og annen skriftlig dokumentasjon
 • Delta i utvikling av barneverntjenesten i henhold til fag- og arbeidsmiljø.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • 3- årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernpedagog. Søkere med annen relevant høyere utdanning vil også bli vurdert
 • Det forutsettes at søker har førerkort for bil, det må påregnes en del reising innen og utenfor samarbeidskommunene.
 • Utvidet politiattest av nyere dato må forevises før ansettelse
 • Det er ønskelig med kunnskap om TFF, MST, PMTO, Cos, Marte Meo, Duå eller opplæring i tilsvarende foreldreveiledningsprogram eller metoder som brukes for å styrke samspill og kommunikasjon mellom barn og foreldre/voksne.
 • Barneverntjenesten benytter Familia som saksbehandlingssystem, og det er en fordel om søker har kjennskap til dette
 • Erfaring fra saksbehandling etter Lov om barnevernstjenester er en fordel
 • Skikkethet, egnethet og god relasjonskompetanse og samarbeidsevne vektlegges
 • Er du samtidig omgjengelig, kan jobbe selvstendig, har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, er du velkommen som søker hos oss.
 • Menn oppfordres til å søke.

 

Vi tilbyr:

 • Ekstern veiledning
 • Et godt støtteapparat i kommunen
 • Lønn ihht tariff
 • En viktig, utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø

 

Språkkunnskaper:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)

 

Ansettelse:

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis, herunder medlemskap i pensjonsordning.

 

Intervju:

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

 

Offentlighet:

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

 

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til

Konstituert leder: Hilde Andrine Kristensen, telefon: 75 01 23 34/ 90 83 60 51, E-post: ”hilde.kristensen@bronnoy.kommune.no” eller

Konstituert nestleder Lise Neuberg Rødli, telefon: 75 01 23 10/ 90 81 75 93

 

 

Søknad sendes:

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes elektroniske via Jobbnorge


Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. juli 2017
 • Arbeidsgiver
  Brønnøy kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Brønnøy
 • Arbeidssted
  Barnevernstjenesten
 • Jobbnorge-ID
  139644
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger