NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor innen engelsk fagdidaktikk

Institutt for lærerutdanning har over 300 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med mer enn 3000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og har et eget ph.d.-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det fra 01.08.17 ledig en 1-årig midlertidig 100% stilling som universitetslektor i engelsk fagdidaktikk.  

Stillingen tilhører fagenhet for engelsk og fremmedspråk. Engelskemner inngår i de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8–13, praktisk-pedagogisk utdanning og 2-årige mastergradstilbud i engelsk og fremmedspråk. NTNU tilbyr også videreutdanning i engelsk for lærere i både grunnskole og videregående skole. Fagenheten har dessuten ansvar for undervisning i fagdidaktikk i fremmedspråkene fransk, tysk og spansk.

Fagenhet for engelsk og fremmedspråk har for tiden ansatt 2 professorer, 2 dosenter, 5 førsteamanuenser og 9 universitetslektorer.

Arbeidsområder:

 • Gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplaner, og arbeid med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg
 • I hovedsak samlingsbasert undervisning knyttet til studietilbudene Engelsk 1/Engelsk 2, 1.–7.trinn og 5.–10.trinn, innenfor den nasjonale satsingen Kompetanse for Kvalitet.
 • Stillingen er i hovedsak en undervisningsstilling, men den som tilsettes har rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde i det omfang som en universitetslektorstilling åpner for
 • Eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse
 • Administrative oppgaver
 • Faglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelige ansatte

Den som tilsettes vil få støtte og veiledning i oppstarten og gjennom studieåret. Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

 • Hovedfag/mastergrad i engelsk fagdidaktikk og/eller engelsk
 • Den som tilsettes må dokumentere solide kvalifikasjoner innen fagområdet engelsk fagdidaktikk
 • Undervisningserfaring fra norsk grunnskole og/eller videregående skole er sterkt ønskelig
 • Erfaring fra lærerutdanning, samt erfaring med bruk av informasjonsteknologi i undervisningskontekst tillegges vekt
 • Det kreves praktisk-pedagogisk utdanning eller lignende
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon, bli tillagt stor vekt.

Ved vurderingen blir det lagt vekt på vitenskapelige arbeider med relevans for skole og/eller lærerutdanning.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor kode 1009 lønnes i lønnsramme 25, med minimum årslønn kr 412 200 i 100 % stilling i Statens lønnsregulativ. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte nestleder Ingfrid Thowsen, telefon +47 90 77 93 97 eller e-post: ingfrid.thowsen@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Sissel Sæther på epost: sissel.sather@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU- 36/17.

Søknadsfrist: 31.07.2017.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. juli 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  139631
 • Intern-ID
  SU - 36
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger