Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Vil du bidra til å fremme rettssikkerheten på barneverninstitusjonene?

Sosial- og familieavdelingen, Barne- og familieseksjon har ledig en fast stilling som rådgiver med sosialfaglig utdannelse i 100 % stilling. 

Barne- og familieseksjonen har ansvar for flere fagområder og behandler saker etter blant annet barnevernloven, barneloven, familievernloven og krisesenterloven. Det gis råd, veiledning og informasjon overfor bydeler og kommuner i Oslo og Akershus. Det føres tilsyn med kommunenes tjenesteyting etter lov og forskrift. I tillegg har seksjonen ansvaret for å føre tilsyn med barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og sentre for foreldre og barn, samt tilsyn med kommunene som krisesentermyndighet. Det føres også tilsyn med familievernkontorene i våre fylker.

Vi søker deg som har et stort engasjement, interesse og kunnskap om barnevernområdet og barnevernloven, forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, er god til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig, er trygg på å snakke med barn og unge og som liker å arbeide i team.

Arbeidsoppgavene for stillingen vil primært være:

 • å føre tilsyn med barneverninstitusjonene i Oslo og Akershus
 • å føre tilsyn med omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i Oslo og Akershus
 • saksbehandle og veilede
 • utføre ulike arbeidsoppgaver tilknyttet tilsynsarbeidet
 • representere embetet i faglige fora, eksternt og internt
 • bidra til gjennomføring av statlig politikk på barnevernområdet

Kvalifikasjoner for rådgiverstillingen:

 • det kreves minimum 3 år sosialfaglig utdanning fra høgskole
 • det kreves erfaring fra arbeid på barnevernområdet
 • det kreves gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • det kreves god skriftlig og muntlig fremstilling
 • det er ønskelig med erfaring fra arbeid på barneverninstitusjon
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingsinnholdet kan endres som følge av statlige omlegginger.

Stillingene lønnes innenfor følgende rammer: rådgiver, stillingskode 1434, årslønn kr. 451 300 - 508 800, avhengig av søkerens kvalifikasjoner. Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd fra Statens pensjonskasse.

Stillingen er ledig fra og med august.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål:

 • å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning
 • å rekruttere personer med ulik kulturell bakgrunn og personer med redusert funksjonsevne

Embetet er IA-virksomhet (Inkluderende arbeidsliv).

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte avdelingsdirektør Bente Rygg
tlf. 22 00 35 98, eller seksjonssjef Tove Narud tlf. 22 00 37 44.

Søknadsfrist: 3. juli 2017

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Det bes angitt hvilken stilling det søkes på.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. juli 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  139608
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger