Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) er et norsk Senter for fremragende forskning, og representerer et stimulerende, velfinansiert forskningsmiljø. Formålet er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelprosesser driver platetektonikk og trigger massiv vulkanisme, som gjennom jordas historie har forårsaket miljøforandringer og klimaendringer.
Senteret utforsker fordelingen av, og historien til tektoniske plater i tid og rom, og utforsker drivkreftene bak alle stadiene av den såkalte Wilson-syklusen. Senteret har som mål å etablere forbindelsen mellom jordas indre, jordskorpen og oseanene, atmosfæren og biosfæren, og bestreber seg på å avsløre likheter og forskjeller mellom vår plantet og andre jord-liknende planeter.
Senteret ble etablert i 2015 og består av ca. 70 fulltids eller deltids professorer, forskere, PhD-kandidater og postdoktorer.

Postdoktor i geofysikk

Det er ledig en stilling som postdoktor ved Senter for jordens utviklng og dynamikk (CEED), under Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo. Stillingen er for en periode på tre år, startdato er senest 01.09.2017.

Arbeidsbeskrivelse

CEED er del at et consortium som samarbeider med den europeiske romorganisasjonen (ESA) om et prosjekt som skal integrere seismologiske modeller med satelittobservasjoner, og som har som må å lage et konsistent bilde av jordskorpa og den øvre mantel i 3D. Satelittbaserte tyngdemålinger og elektromagnetiske data skal brukes til å overføre hastighetsdata til sammesetning- og temperaturforhold. Dette reflekterer den tektoniske tilstanden og utviklingen til jorda, og kan by på en ny forsåelse av prosessene som formet vår planet.

Vi søker en geofysiker som skal arbeide spesielt med følgende deler av prosjektet:

 • Å konstruere en lithosfæremodell for det nordlige Atlanterhav basert på alle tilgjengelige geofysiske data.
 • Validere modellen ved hjelp av GOCE-data
 • Utføre invers modellering basert på seismiske data og borehulldata
 • Utføre sensitivitetstester av rombaserte data for å oppnå en romlig og tidsbestemt modelloppløsning
 • Samarbeide med andre medlemmer av konsortiet, og bidra til den overordnede målsetningen ved prosjektet

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Aktuelle søker må ha en PhD-grad eller tilsvarende i geofysikk og ha en sterk bakgrunn i fysikk og matematikk. Videre kreves tidligere erfaring med geofysiske studier av det nordlige Atlanterhav, god erfaring med teamarbeid og en betydelig erfaring med å skrive og få publisert vitenskapelige artikler.

Postdoktorstillingen har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i faglige toppstillinger.

Det vises til forskrift om tilsettingsvilkår i postdoktorstillingen.

Gode engelskkunnskaper er en forutsetning.

Lønn:

Stillingskode 1352, NOK 486 100 - 590 000 per år, avhengig av kompetanse og ansiennitet.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oppsummering av utdannelse, arbeidserfaring, vitenskapelige arbeider og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Kopi av vitnemål og karakterutskrift, samt et anbefalingsbrev
 • En komplett liste over publikasjone og opp til fem vitenskaplige arbeider som søkeren ønsker vurdert av vurderingskommiteen
 • En kort redegjørelse (maksimum en side som en egen fil) av søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
 • Navn og kontaktinformasjon for 2-3 referansepersoner (navn, relasjon til kandidaten, e-post adresse og telefonnummer)

Merk at alle dokumentene skal være på et skandinavisk språk eller på engelsk.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte, med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m

For ytterligere informasjon, kontakt:

Professor Carmen Gaina, carmen.gaina@geo.uio.no  

Professor Jan Inge Faleide, j.i.faleide@geo.uio.no

For information om rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Helene Beate Jansen, h.b.jansen@mn.uio.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  9. juli 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  139540
 • Intern-ID
  2017/6959 - 1352
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger