Gamvik kommune har økende befolkningstall og har nå 1140 innbyggere. Kommunen ligger på 71° nord, helt inntil den arktiske klimasone. Det gir smak av arktisk magi. Mehamn er kommunesenteret i Gamvik, som har egen flyplass med fire daglige flyavganger og er havn for Hurtigruten. Stedet har et godt utbygd servicetilbud som er lett tilgjengelig og et aktiv miljø, med et stort utvalg av lag og foreninger innenfor idrett og kultur for barn og voksne. Vi bor i et trygt og inkluderende samfunn hvor naturen rår og gir opplevelser som aldri vil glemmes. Er du litt eventyrlysten og med rett bakgrunn, har vi en spennende stilling for deg. 

Barnehagene i Gamvik kommune søker fagarbeidere/assistenter

Det er behov for fagarbeidere/assistenter i Gamvik barnehage og Mehamn barnehage. I Gamvik barnehage er det ledig 2 X 73,33 % stilling og i Mehamn barnehage er det ledig opp til 100 % stilling.

Gamvik barnehage etableres fra høsten. Det er derfor behov for tilsettinger. Fra høsten er det tildelt plasser til tre barn under skolepliktig alder. Barnehagen drives etter barnehageloven samt forskrift for familiebarnehager. Tilsatte vil få pedagogisk veiledning fra Mehamn barnehage. Barnehagen vil holde åpent fra 07:30 til 16:00 hver dag. Den vil ha stengt hele juli hvert år. Arbeidstiden vil være hver ukedag 5,25 timer hver dag - for hver stilling, og adminstrativt ligge under Gamvik skole inntil videre.

Mehamn barnehage er kommunens største barnehage og har fra nytt barnehageår 33 barn fordelt på tre avdelinger. Arbeidstid etter avtale.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Bidra til planlegging av den daglige driften
 • Bidra til planlegging av arbeidet med det enkelte barn så vel som hele gruppen
 • Bidra til gjennomføring av mål og planer i samsvar med barnehagens overordnede lover og forskrifter
 • Bidra til et godt foreldresamarbeid
 • Legge til rette for et godt lekemiljø og bidra til barns medvirkning i aktivitet og lek
 • Gi hvert enkelt barn, og barnegruppa den oppmerksomhet og hjelp de har behov for i hverdagen
 • Ta del i det praktiske arbeidet i barnehagen
 • Delta på veiledningsmøter, foreldremøter, kurs og skolering

Kvakifikasjoner:       

 • Relevant fagbrev
 • Erfaring fra arbeid i barnehage
 • Personlig egnethet
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig med god framstillingsevne
 • Sertifikat for bil

Vi tilbyr:

 • Opplæring og veiledning
 • Gode arbeidsforhold

Krav:

 • Må disponere bil

Før arbeidskontrakt inngås må politiattest av nyere dato med «intet å bemerke» fremlegges i h.t. Barnehageloven § 19. Tilsetting skjer med 6 måneders prøvetid.

Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden.

Spørsmål vedr. stillingen rettes til Oppvekstleder Tove Nornes. Mob 97 15 24 27, tove.nornes@gamvik.kommune.no

Søknad samt CV leveres elektronisk via denne siden. 

Kopi av vitnemål etc. sendes kun på oppfordring.

Søknadsfrist: Innen 2 .juli 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. juli 2017
 • Arbeidsgiver
  Gamvik kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Gamvik
 • Jobbnorge-ID
  139517
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger