Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren.

Avdelingsdirektør i Utdanning- og barnevernsavdelingen

Avdelingsdirektøren har ansvar for faglig og administrativ ledelse av utdanning- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

 

Utdanning- og barnevernsavdelingen har oppgaver knyttet til utdanning, barnevern og barnehage. Årlige arbeidsoppdrag gis hovedsakelig fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Statens helsetilsyn og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

 

Avdelingen retter i hovedsak sitt arbeid mot opplærings- og oppvekstsektoren og barnevernet i kommunene i Aust- og Vest-Agder. Avdelingen har også oppgaver rettet mot fylkeskommunene, private skoler, private og statlige barnevernsinstitusjoner.

 

Avdelingens hovedoppdrag er knyttet til å sikre enkeltpersoners rettigheter, samt å arbeide for en fremtidsrettet kvalitetsutvikling av barnehage, skole og barnevernstjenester.

 

Oppgavene i avdelingen omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning og andre forvaltningsoppgaver, samt veilednings- og pådriveroppgaver.

 

Avdelingsdirektøren inngår i Fylkesmannsembetets ledergruppe og har medansvar for helheten i Fylkesmannens virksomhet. Dette innebærer bl.a. å ivareta nødvendig samordning og å delta i utformingen av embetets samlede prioriteringer og oppgaveløsning.

 

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Relevant høyere utdanning på masternivå.

 • Gode lederegenskaper og ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig virksomhet.

 • Meget god kjennskap til og innsikt i offentlig forvaltnings oppbygging og funksjon.

 • Bred kompetanse på avdelingenes fagområder.

 

Vi ønsker en leder som

 • Har evne til å inspirere og utvikle medarbeidere med høy fagkompetanse.

 • Er målrettet, beslutningsdyktig og resultatorientert.

 • Har evne til helhetstenkning, samordning og samarbeid internt og eksternt.

 • Har evne og vilje til omstilling.

 • Har erfaring med informasjonsvirksomhet og kontakt med massemedia.

 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

   

Fylkesmannen kan tilby

 • En spennende arbeidsplass med bred kompetanse.
 • Et godt fagmiljø med varierte og utfordrende oppgaver i et trivelig arbeidsmiljø.
 • Avlønning som direktør, stillingskode 1062, lønn kr 761 700 - kr 838 300 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid.

 

Virksomheten har løpende krav til fornyelse og omstilling, og det forutsettes at den som tilsettes stiller seg positiv til endringer av arbeidsoppgaver innenfor Fylkesmannens saksområder.

 

Søkerne vil bli vurdert ut fra kvalifikasjoner og praksis. De første 6 månedene anses som prøvetid.

 

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi har derfor et mål om å oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi legger arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Fylkesmannen har i dag kontorer i Arendal og Kristiansand. Det er bestemt at vi skal samlokaliseres i Arendal. Kontorstedet for avdelingsdirektøren er Arendal, men den som tilsettes må også ha kontordager i Kristiansand fram til samlokaliseringen er gjennomført.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du av:

 • fylkesmann Stein A. Ytterdahl, tlf. 37017880/94177578
 • Ass. fylkesmann Tom Egerhei, tlf. 38176281/90557120

 

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

 

Søknadsfrist: 5. august 2017

 

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal
 • Jobbnorge-ID
  139498
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger