NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Ledig 50% fast stilling som professor/førsteamanuensis ved NTNU, kombinert med 50% fast stilling som overlege ved St. Olavs hospital HF.

Ved St. Olavs Hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig en fast stilling på totalt 100 %. Stillingen er en kombinasjon av 50 % professor/førsteamanuensis i medisin (anestesi/intensivmedisin) og 50 % stilling som overlege ved Hovedintensiv. Den som tilsettes vil få tilsettingsforhold ved både St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Stilling som professor/førsteamanuensis i 50% er administrativt tilknyttet Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, instituttgruppe anestesi. ISB omfatter fagområdene anestesiologi, radiologi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjerte-karfysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi, radiografi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for SFI senteret CIUS samt Medisinsk Simulatorsenter og NTNUs MR-senter.For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no.

Stilling som lege i anestesi i 50% er tilknyttet Avdeling Hovedintensiv – Leger ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin. Intensivavdelingen yter service for alle områder av intensivmedisin unntatt barneintensiv og thoraxkirurgisk intensivmedisin. Leger fra avdelingen bidrar i mottaksavdelingen og andre intensiv- og overvåkningsavdelinger Avdelingen har 9 overlegestillinger. For mer informasjon om klinikk og avdeling, se http://www.stolav.no.

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
I tråd med videreutvikling av Det integrerte universitetssykehuset vil stillingsinnehaver ha ansvar for arbeidsoppgaver knyttet til klinisk arbeid, undervisning og forskning innen fagområdet intensivmedisin. Den som tilsettes forventes også å ta del i undervisning på beslektede/tilgrensende fagområder. Effekten av et tett samarbeid mellom klinikk og fakultet skal utnyttes til å sikre høy kvalitet på pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon, opplæring og formidling.

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper
Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i stillingene
 • Et godt arbeidsmiljø på St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Høyt faglig nivå
 • Arbeidsplasser som er IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv)
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger
 • Arbeid i 50% på St. Olavs Hospital i forhold til dagtidsarbeid og i tillegg ha plikt men ikke rett til inngå bakvakt for intensivmedisin. Følge av pasienter under ambulansetransport inngår i tjenesten. Den som tilsettes bidrar til avdelingens generelle forskningsaktivitet. Den som tilsettes deltar i avdelingens arbeid ved sykehusets overvåkningsenheter og i mottaksavdelingen.             
 • Lønn i henhold til avtaler gjeldende for NTNU og St. Olavs hospital HF

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen ved St. Olavs hospital HF fås ved henvendelse til:
Avdelingssjef Pål Klepstad, Avdeling Hovedintensiv – Leger, Tlf.: +47 72575709, e-post: pal.klepstad@ntnu.no.

Nærmere opplysninger om stillingen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU fås ved henvendelse til:
Instituttleder Øystein Risa, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, tlf.: 92613734, e-post: oystein.risa@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-seksjonen ved MH-fakultetet, NTNU, e-post: hr@medisin.ntnu.no

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 29.09.17.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  139370
 • Intern-ID
  2017/18902
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger