Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Artsdatabankens hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn. Artsdatabanken er administrativt knyttet til NTNU, men har eget styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Artsdatabanken er lokalisert til NINA-huset på Gløshaugen i Trondheim og har ca. 30 ansatte.

Spennende lederstilling innen naturmangfold

Denne stillingen er ikke aktiv.