NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat innen psykisk helse

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) er det ledig stilling som stipendiat innen psykisk helse. Stillingen er treårig med tiltredelse 1. desember 2017.

Stillingen er tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), med arbeidssted på Øya Trondheim.

RKBU Midt-Norge er et forsknings- og utviklingssenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Formålet med senteret er å bidra til å øke kvaliteten på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU har ca. 60 ansatte med stillinger blant annet innen fagområdene barne- og ungdomspsykiatri, utviklingspsykologi, pedagogikk, sosialt arbeid og er ett av fire kunnskapssenter i Norge http://www.ntnu.no/rkbu 

Om prosjektet
Stipendiaten knyttes til prosjektet ”Kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom med ADHD i alderen 14-18 år”. Prosjektet skal gjennomføres ved BUP-klinikk, St. Olavs hospital. Det undersøker en psykologisk intervensjon med fokus på ungdom med ADHD; behandling med kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe. Hovedmålsettingen er å undersøke effekten av KAT i gruppe hos ungdom med ADHD som fortsatt har symptomer og funksjonsvansker mens de mottar medikamentell behandling.

Målet med ph.d.-prosjektet er å få økt kunnskap om kognitiv atferdsterapi ved behandling av ADHD hos ungdom, noe som kan ha vesentlig betydning for å bedre behandlingstilbudet til denne gruppen. Det forventes at stipendiaten i sitt arbeid skriver artikler som publiseres internasjonalt. Stipendiatprosjektet er finansiert av Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Det eksisterer en prosjektskisse for stillingen som kan fås tilsendt ved å kontakte førsteamanuensis/ overlege Torunn Stene Nøvik, torunn.stene.novik@stolav.no. Stipendiaten vil være medlem av en intern nevropsykiatrisk temagruppe.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen et fagområde som er relevant for RKBUs virksomhet, fortrinnsvis innen medisin eller psykologi, er et krav.
 • Gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden, i tråd med NTNUs karaktersystem, er et krav.
 • Søkere må beherske engelsk og norsk (evt. dansk eller svensk) muntlig og skriftlig.
 • Søkere må ha grunnleggende ferdigheter i bruk av kvantitativ og kvalitativ metode.
 • Søkere bør ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med kognitiv terapi.
 • Søkere bør ha relevant erfaring fra klinisk arbeid.

I tillegg ønsker vi oss en kollega som:

 • er motivert og selvstendig
 • aktivt vil medvirke til et godt arbeidsmiljø
 • har gode samarbeidsevner
 • er åpen for å ta på seg ulike oppgaver og utfordringer

Utvalgte søkere vil bli invitert til intervju.

Tilsettingen i doktorgradsstilling betinger opptak til ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes på denne nettadressen: http://www.ntnu.no/mh/phd

Stillingen lønnes som stipendiat, kode 1017, med minimum årslønn kr 436 500. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra 436 500 til kr 499 200 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknad skrives og sendes elektronisk inn via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen.

Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Følgende vedlegg må ligge ved søknaden:

 • CV.
 • Vitnemål og attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser.
 • Eventuell publikasjonsliste.

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Førsteamanuensis, overlege Torunn Stene Nøvik, tlf. 72 82 22 50, e-post: torunn.stene.novik@stolav.no eller senterleder Odd Sverre Westbye, tlf 995 42 448, e-post: odd.s.westbye@ntnu.no.

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-konsulent Mariann Hansen, tlf. 482 80 634, e-post: mariann.hansen@ntnu.no.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  139245
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger