NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

PROFESSOR / FØRSTEAMANUENSIS I HELSEVITENSKAP (ERGOTERAPI) VED INSTITUTT FOR HELSEVITENSKAP I GJØVIK, FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP, NTNU

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (ergoterapi). Stillingen har en stillingsandel på 100 %.

 

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG). For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ihg IHG er et institutt under Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. For mer informasjon om fakultetet, se www.ntnu.no/mh

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
Stillingsinnehaveren vil sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet ergoterapi. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

 

Stillingsinnehaver vil undervise og ha emneansvar på bachelorutdanningen i ergoterapi, og bidra til å styrke forskningen på innovasjon og velferdsteknologi. Stillingsinnehaver skal utvikle samarbeid med andre institusjoner og virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

 

Den som tilsettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

 

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper
Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser

 • Gode formidlingsevner

 • Evne til å arbeide selvstendig

 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

For fullstendig stillingsbeskrivelse, trykk her.


Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr 611 300 per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra 611 300 til 860 100 - brutto per år i 100 % stilling. Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr 490 500 per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra 490 500 til 661 300 brutto per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

 

Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.

 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)

 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen

 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter. 

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Instituttleder Heidi Vifladt, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, e-post: heidi.vifladt@ntnu.no eller mobil 928 07 395 / Førsteamanuensis Evastina Bjørk, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, e-post: evastina.bjork@ntnu.no og tlf. 61 13 53 47

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Hanne Mattson, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU, e-post: hanne.mattson@ntnu.no   

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 31.07.2017.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. juli 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  138966
 • Intern-ID
  2017/15912
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger