NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (anestesiologi) ved ISB, tilknyttet uketjenesten ved St. Olavs Hospital


Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig midlertidig stilling som universitetslektor i medisin (anestesiologi) tilknyttet uketjenesten ved St. Olavs Hospital HF. Stillingen er et 1-års vikariat, med mulighet for forlengelse. Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/isb.


Stillingen har en stillingsandel på 50 % og den som tilsettes må ha klinisk stilling ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin eller Klinikk for akutt og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital HF. Stillingen er finansiert av St. Olavs Hospital HF. 


Fagområdet og beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaveren vil ha hovedansvar for undervisning og veiledning av medisinstudenter i anestesi når disse har uketjeneste og ferdighetstrening innen anestesi, akutt- og intensivmedisin ved St. Olavs Hospital HF. Arbeidet omfatter planlegging og organisering av uketjenesten og ferdighetstreningen, utarbeiding og revisjon av ferdighetslister innen klinisk undersøkelsesteknikk, kommunikasjon med pasienter og team-medlemmer, etikk og holdninger, samt å gi studentene tilbakemelding på disse ferdighetene.


Undervisningen omfatter forelesninger, aktivitet i Medisinsk Simulator Senter, ferdighetslaboratorier tilknyttet akuttmedisin samt klinisk/praktisk undervisning i intensivavdeling, operasjonsrom og evt. prehospitalt. Det forutsettes et tett samarbeid om de tverrfaglige problemstillingene i akuttmedisinen.
Stillingsinnehaver forventes å delta i annen undervisning som gis ved fakultetet i den grad arbeidsoppgaver knyttet opp mot uketjenesten er dekket. Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning innen fagområdet.
Stillingsinnehaveren skal, etter kompetanse, veilede studenter innen sitt fagområde, og plikter å ta del i administrativt arbeid. Stillingsinnehaveren vil ha forskningsrett for den tid som gjenstår når undervisningsplikten er ivaretatt.


Ved ansettelse vil en samlet vurdering av klinisk, pedagogisk og akademisk kompetanse samt personlige egenskaper bli vektlagt.


Kvalifikasjoner
• Cand.med. grad
• Bør ha spesialistkompetanse og minst 2 års erfaring i anestesiologi
• Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

• Søkere må kvalifisere for stilling somførsteamanuensis innenfor fagområdet anestesi i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis, eller  kvalifisere for stilling som universitetslektor i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor.

 

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:
• Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser  

• Gode formidlingsevner
• Evne til å arbeide selvstendig
• Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

 

Vi kan tilby

Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver

Et godt arbeidsmiljø

Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

 

Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 488 900,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen fra kr. 488 900 – 659 100,- per år i 100 % stilling. Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 464 600,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen fra kr. 459 400 - 570 500 per år i 100 % stilling.

 

Et godt arbeidsmiljø som er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger og kvinner oppfordres til å søke.

 

Søknadens innhold:

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledigestillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.


Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

• CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
• Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

• Inntil 10 vitenskapelige arbeider (i pdf-format)- publiserte eller under publisering - som du ønsker det skal tas hensyn til kan vedlegges søknaden.


Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.


De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Professor/instituttleder Øystein Risa, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, tlf. +47 92613734, e-post:
oystein.risa@ntnu.no


Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til: HR-seksjonen MH, NTNU, e-post: hr@medisin.ntnu.no


Søknad sendes elektronisk via denne siden (jobbnorge.no) innen søknadsfristen 01.09.2017.


Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i den elektroniske søknaden.


Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.


Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  138944
 • Intern-ID
  2017/18101
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger