NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for økonomi

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Analytiker ved Senter for fremragende utdanning Engage

Ved Engage – senter for fremragende utdanning, NTNU, er det ledig en fast stilling som analytiker (seniorrådgiver/rådgiver). Vertskapet for Engage ligger hos Fakultetet for økonomi ved NTNU og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Senteret har fått finansiering for 5 år med muligheten til ytterligere finansiering i 5 år. Mer informasjon om Engage finnes her:www.ntnu.edu/engage

Vi søker derfor en selvstendig og initiativrik fagspesialist innenfor statistikk/kvantitativ analyse.

Arbeidsoppgaver – analytiker

Stillingen som analytiker vil ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Etablering av rutiner for dokumentasjon av aktiviteter og datafangst.
 • Ansvar for det kontinuerlige arbeidet med å dokumentere, samle data og organisere data knyttet til senteret i database.
 • Ansvar for å hente ut data og lage relevante analyser basert på innholdet i databasen.
 • Ansvar for rapportering av resultat og analyser knyttet til dokumentasjon, informasjon og rapporter fra senteret.
 • Bistå prosjektledere for å designe målinger som forsterker forskningskomponenten av delprosjekter og bidra til at resultatene fra delprosjekter bidrar til kunnskapsutviklingen i senteret som helhet.
 • Bistå til utvikling av nye metoder for effektmåling av entreprenørskapsutdanning.
 • Kommunisere og formidle resultater og metodekunnskap muntlig og skriftlig.


Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen som seniorrådgiver kreves det:

 • høyere utdanning på minimum masternivå.
 • dokumentert avansert kunnskap om og bruk av relevant software og andre verktøy

For stillingen som rådgiver kreves det:

 • høyere utdanning på minimum masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.
 • kunnskap om og bruk av relevant software og andre verktøy

For begge stillingskodene kreves det:

 • gode formulerings- og kommunikasjonsferdigheter på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig

Søkere med følgende kvalifikasjoner vil bli foretrukket:

 • erfaring fra forskningsarbeid

Personlig egnethet som selvstendighet, nøyaktighet og gode samarbeidsevner vektlegges sterkt.

Arbeidssted er Trondheim. Reising må påregnes.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Ved tilsetting som seniorrådgiver i kode 1364 ligger vår normale avlønning mellom brutto kr 512 300 – 621 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved tilsetting som rådgiver i kode 1434 ligger vår normale avlønning mellom brutto kr 494 400 – 566 700 pr. år. avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger fås hos senterleder Roger Sørheim tlf. 918 03 448, epost roger.sorheim@ntnu.no.

Søknad

Elektronisk søknad sendes du via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Merk søknaden med ØK-028.

Søknadsfrist: 06.08.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  138910
 • Intern-ID
  ØK-028
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger