Lebesby kommune er en kyst - og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har ca 1350 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark. Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. Bolyst og omdømmearbeid står i fokus. Se også www.visitnordkyn.com

Sekretær ved Servicekontoret

Ledig 80 % stilling som sekretær ved servicekontoret

 

Stillingen har som formål å ivareta oppgaver knyttet til førstelinjetjeneste for publikum i Lebesby kommune, postmottak og arkiv, samt sentrale merkantile, politiske og administrative oppgaver.

Vi søker
Til stillingen søker vi en ryddig, selvstendig og serviceminded person med fagbrev innen kontorfag. Annen relevant utdanning eller praksis vil også bli vurdert. Du må være utadvent og positiv, samt kunne tåle hektiske dager. Fleksibilitet forutsettes og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Varierte arbeidsoppgaver. Lønn i henhold til avtale. Lebesby kommune ligger innenfor statens tiltakssone med lavere skatter, nedskriving av studiegjeld m.v. Gode velferds- og andre personalpolitiske ordninger, herav flyttegodtgjøring.

Hvordan søke:
Vi ønsker alle søknader og CV elektronisk på jobbnorge.no. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, og vitnemål, attester og referanser medbringes da.

Meroffentlighet:
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvisdet, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.


For nærmere opplysninger om stillingen og stillingsbeskrivelse, ta kontakt med serviceleder Anne Lill Fallsen,
tlf. 97 99 09 05.

Søknadsfrist: 1. august 2017. Tiltredelse 1. oktober 2017.

Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen og ønsker ikke kontakt fra andre enn søkere.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Lebesby kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Lebesby
 • Arbeidssted
  Servicekontoret
 • Jobbnorge-ID
  138882
 • Intern-ID
  17/573
 • Omfang
  Fast 80%
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger