Barne-, ungdoms- og familieetaten

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vil du være med?

Familiehjem for ungdom i Akershus og Østfold

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter søker familier som kan tenke seg å bli familiehjem for ungdom i alderen 14-18 år. Familiehjem er et omsorgstilbud for ungdom som ikke kan bo hjemme hos sine foreldre, og som har behov for ekstra oppfølging. I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid. Familiehjemmene har treårige kontrakter med Bufetat.

Vi søker familier som bor sentralt i forhold til videregående skoler, og som fortrinnsvis har erfaring med fosterhjemsarbeid eller har sosialfaglig yrkesbakgrunn. Familiehjem må godkjennes som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring for fosterforeldre.

Videre ønsker vi familier som:

 • Har lyst og interesse til å gi omsorg til ungdom
 • Har erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Er rause, trygge og omsorgsfulle
 • Har gode samarbeidsevner
 • Tåler belastninger over tid
 • Ser positivt på veiledning og personlige/følelsesmessige utfordringer

Vi kan tilby:

 • Et faglig fellesskap med andre, erfarne familiehjem og konsulenter
 • Regelmessig veiledning, både individuelt og i gruppe
 • Faste møtepunkter gjennom året for opplæring og fagdiskusjoner
 • Relevante kurs og seminarer
 • Avlastningsordning
 • Arbeidsgodtgjøring fastsettes individuelt i spennet ca. kr.470.000 – 520.000,- pr. år, avhengig av utdanning og relevant arbeidserfaring
 • Utgiftsdekning (pt. kr 8 300,- pr mnd) i de periodene man har ungdom plassert.

Den som blir engasjert kan ikke ha annet arbeid/andre oppdrag i tillegg til familieshjemsoppdraget. Det er krav om helseattest og politiattest for alle familiemedlemmer over 15 år.

 

Er du interessert? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i ditt fylke:

 

Akershus: Tlf: 466 16 800 E-post: FT.Ost.Akershus@bufetat.no

Østfold: Tlf: 466 16 900 E-post: FT.Ost.Ostfold@bufetat.no

 

 

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Aremark, Asker, Askim, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsberg, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Halden, Hobøl, Hurdal, Hvaler, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Oslo, Rakkestad, Rygge, Rælingen, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skedsmo, Ski, Skiptvet, Spydeberg, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler, Ås
 • Arbeidssted
  I eget hjem
 • Jobbnorge-ID
  138873
 • Intern-ID
  Øst 73/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger