NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

HMS Koordinator

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

 

Ledig fast 50 % stilling som HMS-koordinator

Ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) er det ledig en fast 50 % stilling som HMS-koordinator. Det er ønskelig med oppstart høst 2017.

 

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk omfatter fagområdene anestesiologi, radiologi, radiografi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjertekarfysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening, Medisinsk Simulatorsenter og MR-senteret.

 

Instituttet har en utstrakt laboratorievirksomhet innen både MR, Ultralyd, trening og generell-lab. Instituttet har et tett samarbeid med St Olavs Hospital der forskning og utdanning står sentralt og har også på vegne av DMF ansvar for å ivareta samarbeidet innen Fremtidens Operasjons Rom med St Olavs Hospital. Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har ca. 228 årsverk og ca. 250 studenter. Administrasjonen består av 14 personer og arbeidsted er Hjerte-lunge-senteret ved St. Olavs Hospital Trondheim. Mer informasjon om oss finner du på http://www.ntnu.no/isb

 

HMS-koordinatoren skal, i samarbeid med laboratorieleder, verneombud, kontorsjef og instituttleder, ivareta eksisterende HMS-rutiner og drive kontinuerlig forbedringsarbeid rettet mot HMS ved instituttet. Stillingsinnehaveren skal bidra til at ansatte og studenter ved enheten kan jobbe i et trygt fysisk arbeidsmiljø og at de gis nødvendig HMS-opplæring, samt bidra til å forebygge forurensing av indre og ytre miljø. Stillingsinnehaveren vil også bli knyttet til instituttets laboratoriedrift og sørge for at nødvendige HMS-rutiner i laboratorier innføres og overholdes. HMS-koordinator rapporterer til kontorsjef.

 

Øvrige arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegge HMS-arbeide på kort og lang sikt
 • Tilse at vi har gode rutiner for god og sikker drift av våre laboratorier iht. NTNUs HMS retningslinjer
 • Gjennomføre HMS-runder ved instituttets laboratorier og sørge for oppfølging av evt. tiltak
 • Ansvar for HMS-opplæring ved instituttet
 • Påse at nødvendige sikkerhetskurs gjennomføres
 • Gjennomføre HMS-oppfølgingsarbeid og etablere prosedyrer i forhold til dette arbeidet
 • Andre oppgaver knyttet til kvalitet og drift av laboratorier

Vi søker etter en person som møter følgende krav til bakgrunn og kompetanse:


 • 3 år ingeniørutdanning eller annen relevant utdanning på bachelornivå. Det formelle utdanningskravet kan kompenseres med lang og relevant praktisk erfaring.
 • relevant erfaring sett i sammenheng med stillingens hovedarbeidsfelt kjennskap til kjemikalieforskrifter og fareklassifisering av kjemikalier      
 • minst ett skandinavisk språk, og gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

 

Det kan være en fordel med:

 • mastergrad innen relevant fagområdet
 • innsikt i faglig gjennomføring av laboratoriearbeid

 

Videre ønsker vi oss en person som er serviceinnstilt, initiativrik, ryddig, selvstendig og trygg på egen kompetanse og i rollen som HMS koordinator. Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Stilling som avdelingsingeniør (kode 1085) lønnes med minimum årslønn kr 356 700. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 356 700 til kr 436 500 per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Stillingen som overingeniør (kode 1087) lønnes med minimum årslønn kr 458 700. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 458 700 – 537 300. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre prosjektoppgaver i løpet av tilsettingsperioden kan være aktuelt. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge.no innen søknadsfristen 13.08.17.

 

Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Laboratorieleder Arn-Sigurd Halmøy

arn-sigurd.halmoy@ntnu.no tlf. 907 98 142 eller Kontorsjef Marita Olaussen marita.olaussen@ntnu.no tlf. 900 79 145

 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-konsulent Sissel Sollien sissel.sollien@ntnu.no  tlf. 48 05 11 91

 

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  138799
 • Intern-ID
  17-14761
 • Omfang
  Fast 50%
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger