Barne-, ungdoms- og familieetaten

Kirkenær barnevern- og omsorgssenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vil du være med?

Familiehjem for ungdom i Hedmark og Oppland

Kirkenær Barnevern- og omsorgssenter søker familier som kan tenke seg å bli familiehjem for ungdom i alderen 14-18 år. Familiehjem er et omsorgstilbud for ungdom som ikke kan bo hjemme hos sine foreldre, og som har behov for ekstra oppfølging. I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid. Familiehjemmene har treårige kontrakter med Bufetat.

Vi søker familier som bor sentralt i forhold til videregående skoler, og som fortrinnsvis har erfaring med fosterhjemsarbeid eller har sosialfaglig yrkesbakgrunn. Familiehjem må godkjennes som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring for fosterforeldre.

Videre ønsker vi familier som:

 • Har lyst og interesse til å gi omsorg til ungdom
 • Har erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Er rause, trygge og omsorgsfulle
 • Har gode samarbeidsevner
 • Tåler belastninger over tid
 • Ser positivt på veiledning og personlige/følelsesmessige utfordringer

 Vi kan tilby:


 • Et faglig fellesskap med andre, erfarne familiehjem og konsulenter

 • Regelmessig veiledning, både individuelt og i gruppe

 • Faste møtepunkter gjennom året for opplæring og fagdiskusjoner

 • Relevante kurs og seminarer

 • Avlastningsordning

 • Arbeidsgodtgjøring fastsettes individuelt i spennet ca. kr.470.000 – 520.000,- pr. år, avhengig av utdanning og relevant arbeidserfaring

 • Utgiftsdekning (pt. kr 8 300,- pr mnd) i de periodene man har ungdom plassert.

Den som blir engasjert kan ikke ha annet arbeid/andre oppdrag i tillegg til familieshjemsoppdraget. Det er krav om helseattest og politiattest for alle familiemedlemmer over 15 år.

 

Er du interessert? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i ditt fylke:

 

Oppland: Tlf: 466 16 610 E-post: FT.Ost.Oppland@bufetat.no

Hedmark: Tlf: 466 16 490 E-post: fosterhjemstjenesten.hedmark@bufetat.no

 

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Alvdal, Dovre, Eidskog, Elverum, Engerdal, Etnedal, Folldal, Gausdal, Gjøvik, Gran, Grue, Hamar, Jevnaker, Kongsvinger, Lesja, Lillehammer, Lom, Lunner, Løten, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nord-Odal, Nordre Land, Os, Rendalen, Ringebu, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vågå, Våler, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åmot, Åsnes
 • Arbeidssted
  I eget hjem
 • Jobbnorge-ID
  138623
 • Intern-ID
  Øst 72/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger