Barne-, ungdoms- og familieetaten

Gullhella barne- og familiesenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.


Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vil du være med?

Gullhella barne- og familiesenter søker beredskapshjem for barn

Gullhella barne- og familiesenter søker familier i som kunne tenke seg å bli beredskapshjem for barn i alderen 0-13 år.

Gullhella barne- og familiesenter ligger i Asker og er et statlig tiltak for akutt- og korttidsplasseringer av barn i alderen 0-13 år og veilednings- og utredningstilbud til familier. Senteret har familieavdeling med 7 plasser og to beredskapshjemsavdelinger med til sammen 80 familier knyttet til seg.

I beredskapshjemsavdelingene er det til sammen 14 beredskapshjemskonsulenter, som ivaretar veiledning oppfølging og samarbeid med andre instanser.

Beredskapshjem er et akutt, midlertidig omsorgstilbud til barn som er utsatt for ulike former for omsorgssvikt, eller der foreldrene ikke er i stand til å ivareta barna.

Beredskapshjem godkjennes på lik linje med fosterhjem, og har avtale med Gullhella barne- og familiesenter som oppdragstakere på heltid, med treårige kontrakter.

Vi søker familier som:

 • Har lyst til og interesse for å gi omsorg til andres barn

 • Har erfaring fra arbeid med barn og unge

 • Er rause, trygge og omsorgsfulle

 • Har gode samarbeidsevner

 • Har egne barn i skolealder

 • Som tåler belastninger over tid

 • Ser positivt på veiledning og personlige/følelsesmessige utfordringer

I vurderingen legges det spesiell vekt på egnethet og familieforhold. Den som blir engasjert kan ikke ha annet arbeid/andre oppdrag i tillegg til beredskapshjemsoppdraget. Det er krav om helseattest fra begge voksne i familien, og politiattest for alle familiemedlemmer over 15 år.


Vi kan tilby:


 • Et faglig fellesskap med andre, erfarne beredskapshjem og konsulenter
 • Regelmessig veiledning, både individuelt og i gruppe
 • Faste møtepunkter gjennom året for opplæring og fagdiskusjoner
 • Relevante kurs og seminarer
 • Avlastningsordning
 • Arbeidsgodtgjøring fastsettes individuelt i spennet ca. kr. 380.000 – 520.000,- pr. år, avhengig av utdanning og relevant arbeidserfaring
 • Utgiftsdekning i de periodene man har barn plassert.

 

Er du interessert? Ta kontakt med avdelingslederne Morten Johansson og Ann Maiken Johansen, tlf. 46616635 / 91837621 eller e-post: morten.johansson@bufetat.no / ann.maiken.johansen@bufetat.no

 

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Aremark, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Halden, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Oslo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Ullensaker, Vestby, Våler, Ås
 • Jobbnorge-ID
  138622
 • Intern-ID
  Øst 74/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger