Barne-, ungdoms- og familieetaten

Borg barne- og familiesenter, avd. beredskapshjem

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.


Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vil du være med?

Beredskapshjem for barn

Borg barne- og familiesenter søker familier som kan tenke seg å bli beredskapshjem for barn i alderen 0-13 år.

Borg barne- og familiesenter ligger på Årum i Fredrikstad og er et statlig tiltak for akutt- og korttidsplasseringer av barn i alderen 0-13 år og veilednings- og utredningstilbud til familier. Senteret består av en beredskapshjemsavdeling, en avdeling for spesialiserte fosterhjem, en avdeling for foreldre med barn, og en PMTO-avdeling. Beredskapshjemsavdelingen består av 35 beredskapshjem, åtte konsulenter og en avdelingsleder, og skal nå utvide med ytterligere en avdeling.

Beredskapshjem er et akutt, midlertidig omsorgstilbud til barn som er utsatt for ulike former for omsorgssvikt, eller der foreldrene ikke er i stand til å ivareta barna. Beredskapshjem godkjennes på lik linje med fosterhjem, og har avtale med Borg barne- og familiesenter som oppdragstakere på heltid, med treårige kontrakter.

Vi søker familier som:

 • har lyst til og interesse for å gi omsorg til andres barn

 • har erfaring fra arbeid med barn og unge

 • er rause, trygge og omsorgsfulle

 • har gode samarbeidsevner

 • tåler belastninger over tid

 • ser positivt på veiledning og personlige/følelsesmessige utfordringer

I vurderingen legges det spesiell vekt på egnethet og familieforhold. Den som blir engasjert kan ikke ha annet arbeid/andre oppdrag i tillegg til beredskapshjemsoppdraget. Det er krav om helseattest fra begge voksne i familien, og politiattest for alle familiemedlemmer over 15 år. Egne barn må være over sju år.

 

 Vi kan tilby:


 • et faglig fellesskap med andre, erfarne beredskapshjem og konsulenter

 • regelmessig veiledning, både individuelt og i gruppe

 • jevnlig opplæring, kurs og seminarer

 • avlastningsordning

 • arbeidsgodtgjøring fastsettes individuelt i spennet ca. kr. 380.000 – 509.000,- pr. år, avhengig av utdanning og relevant arbeidserfaring

 • utgiftsdekning i de periodene dere har barn boende


Er du interessert? Ta kontakt med Borg barne- og familiesenter på tlf. 466 16 500 eller epost: borg.barne.og.familiesenter@bufetat.no

 

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Aremark, Asker, Askim, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsberg, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Halden, Hobøl, Hurdal, Hvaler, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Oslo, Rakkestad, Rygge, Rælingen, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skedsmo, Ski, Skiptvet, Spydeberg, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler, Ås
 • Arbeidssted
  I eget hjem
 • Jobbnorge-ID
  138621
 • Intern-ID
  Øst 75/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger