Barne-, ungdoms- og familieetaten

Akershus ungdoms- og familiesenter akutt, avd. beredskapshjem

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.


Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vil du være med?

Beredskapshjem for ungdom

Akershus Ungdoms- og familiesenter utvider, og søker flere familier som kan tenke seg oppdrag som beredskapshjem for ungdom i alderen 12 til 18 år.

Akershus Ungdoms- og familiesenter består av tre avdelinger; to institusjonsavdelinger og en beredskapshjemavdeling. Beredskapshjemavdelingen er lokalisert på Jessheim. Avdelingen har to beredskapshjemkonsulenter og en avdelingsleder som sammen ivaretar veiledning av beredskapshjemmene, gir opplæring og oppfølging, samt følger opp samarbeid med andre instanser.

Beredskapshjem er et akutt, midlertidig omsorgstilbud til barn og ungdom som er utsatt for ulike former for omsorgssvikt, eller der foreldrene ikke er i stand til å ivareta barna. Beredskapshjem godkjennes på lik linje med fosterhjem, og har avtale med Akershus ungdoms- og familiesenter som oppdragstakere på heltid, med treårige kontrakter.

Vi søker familier som:

 • Har lyst til og interesse for å gi omsorg til andres barn

 • Har erfaring fra arbeid med barn og unge

 • Er rause, trygge og omsorgsfulle

 • Har gode samarbeidsevner

 • Tåler belastninger over tid

 • Ser positivt på veiledning og er nysgjerrig på egne reaksjoner

I vurderingen legges det spesiell vekt på egnethet og familieforhold. Den som blir engasjert kan ikke ha annet arbeid/ andre oppdrag i tillegg til beredskapshjemsoppdraget. Det er krav om helseattest fra begge voksne i familien, og politiattest for alle familiemedlemmer over 15 år.

 

Vi kan tilby:


 • Et faglig fellesskap med andre, erfarne beredskapshjem og konsulenter

 • Regelmessig veiledning, både individuelt og i gruppe

 • Faste møtepunkter gjennom året for opplæring og fagdiskusjoner

 • Relevante kurs og seminarer

 • Avlastningsordning

 • Døgnåpen barnevernsavdeling som bakvakt ved kriser

 • Arbeidsgodtgjøring fastsettes individuelt i spennet ca. kr. 380.000 – 520.000,- pr. år, avhengig av utdanning og relevant arbeidserfaring

 • Fast arbeidsgodtgjøring 12 måneder i året

 • Utgiftsdekning pålydende kr. 8360,- pr mnd. som et tillegg i de periodene man har barn plassert.

   

Er du interessert? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i ditt fylke 

Akershus: 466 16 800. E-post: ft.ost.akershus@bufetat.no

Nettside www.fosterhjem.no

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Alvdal, Aremark, Askim, Eidsberg, Eidskog, Elverum, Engerdal, Folldal, Fredrikstad, Grue, Halden, Hamar, Hobøl, Hvaler, Kongsvinger, Løten, Marker, Moss, Nord-Odal, Os, Oslo, Rakkestad, Rendalen, Ringsaker, Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Stange, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Trøgstad, Tynset, Ullensaker, Våler, Våler, Åmot, Åsnes
 • Arbeidssted
  I eget hjem
 • Jobbnorge-ID
  138620
 • Intern-ID
  Øst 76/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger