Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis i informasjonssystemer

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en fast 30% stilling som førsteamanuensis i informasjonssystemer, tilknyttet Institutt for Informasjonssystemer (IIS). Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Instituttet er et av Norges største fagmiljø innen informasjonssystemer og ansvarlig for bachelor- og masterprogram samt PhD-spesialisering innen informasjonssystemer. IIS er også medansvarlig for en Executive master of Management og tilsvarende i Helseinformatikk. Det arbeides også med en spesialisering i Digital transformasjon.

 

Beskrivelse av stillingen

Stillingen skal styrke instituttets undervisningskapasitet på områdene digitalt entreprenørskap og innovasjonsledelse i digitaliseringsprosesser.

 

Vi søker produktive kandidater som kan bidra til instituttets ambisjon om å være et topp, internasjonalt forskningsmiljø på utvalgte områder. Instituttet har følgende satsingsområder: Digital transformasjon (under etablering), eHelse (http://www.uia.no/en/centres-and-networks/centre-for-ehealth-and-care-technology) og Integrert krisehåndtering (http://ciem.uia.no). Utfyllende informasjon gis ved henvendelse

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Vi søker kandidater med PhD i Informasjonssystemer, Computer Science eller andre relevante områder. Gode ferdigheter i undervisning vektlegges og kandidater må dokumentere undervisningskompetanse og erfaringer. Vi ser etter en kandidat som behersker skandinavisk språk. Instituttet har fokus på nye og varierte læringsformer og kandidaten forventes å bidra til videre utvikling av instituttets læringsaktiviteter. Erfaring fra næringsliv og evne til å koble teori og praksis vil være ønskelig. Erfaring med å utvikle forskningsprosjekt og søknader om ekstern finansiering, vil bli tillagt vekt.

 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til instituttets behov.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011, kr. 537.700 – 673.800. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Kvinner oppfordres til å søke.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Søk stillingen”. Følgende dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner og andre relevante aktiviteter
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 31. mai 2017.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Leif Skiftenes Flak, tlf 38 14, 16 14, e-post leif.flak@uia.no  

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  138546
 • Intern-ID
  Ref. 104/17
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger