Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Professor i musikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig en fast 100% stilling som professor i musikk/forskningskoordinator ved fakultetet. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale.

Fakultetet for kunstfag har rundt 500 studenter og litt mer enn 100 ansatte. Fakultetet består av Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

 

Stillingen er tilknyttet Institutt for rytmisk musikk som tilbyr bachelorutdanning i utøvende musikk og faglærerutdanning i musikk. Instituttet har masterstudier med fem ulike spesialiseringer (utøvende, elektronisk, world music, music management og pop.musikkvitenskap). Fakultetet har et ph.d.-program med spesialiseringer innen rytmisk musikk og «Kunst i kontekst».

 

Fakultet for kunstfags FoU-aktivitet er knyttet til forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdene drama/teater, musikk og visuelle fag. Fakultetet har to forskningsplattformer, Popular Music Research Unit (PRMU) og Kunst i Kontekst (KiK). Til sammen er det etablert ni forskningsgrupper ved fakultetet, fem ved PRMU og fire ved KiK.

 

Beskrivelse av stillingen

Stillingen vil ha ca. 50% av oppgavene knyttet til forskningsledelse ved fakultetet. Dette innebærer å være en pådriver for å initiere forskningsprosjekter, og å bidra til finansiering av disse gjennom søknader til eksterne kilder. Det forventes at den som blir tilsatt, selv aktivt driver vitenskapelig forskningsarbeid og er tilknyttet en eller flere av fakultetets forskningsgrupper.

 

Den øvrige delen av stillingen vil inkludere veiledningsoppgaver innen musikkteoretiske oppgaver (bachelor/master/ph.d.), FoU og andre relevante oppgaver.  

 

Kvalifikasjoner og vilkår 

Den som tilsettes må fylle kriteriene for tilsetting som professor innen musikk. Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt, samt samarbeidsevner, skriftlig og muntlig formuleringsevne, analytiske evner, arbeidskapasitet, fleksibilitet og evne til å utvikle prosjekter sammen med medarbeidere både internt og eksternt.

 

Arbeidsspråket er norsk/et annet skandinavisk språk. Det kreves at den som blir tilsatt behersker engelsk.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning eller annen prøving av faglige pedagogiske kvalifikasjoner. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Fakultet for kunstfag ønsker flere kvinner i vitenskapelige toppstillinger, og oppfordrer derfor kvinner spesielt til å søke stillingen.

 

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 609 700 - 907 900 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

 

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • kunstneriske og vitenskapelige arbeider (inntil 15)

 

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 06.06.17.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Marit Wergeland-Yates, mobil 99695708, e-post marit.wergeland-yates@uia.no, eller instituttleder Erik Gunvaldsen, mobil 91713715, e-post erik.gunvaldsen@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  138487
 • Intern-ID
  Ref. 105/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger