Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) ligger i Botanisk hage på Tøyen. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca 150 ansatte, hvorav ca 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

Samlingstekniker ved insektsamlingene

Beskrivelse

Ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er det ledig en 100 % stilling som avdelingsingeniør (samlingstekniker) med en tilsettingstid på 10 måneder med mulighet for forlengelse. Stillingen er tilknyttet Seksjon for konserverings- og forskningsteknikk, som har ansvar for teknisk støtte for laboratorie- og samlingsvirksomheten. Insektsamlingen består av rundt 2,5 millioner insekter og øker med rundt 50 000 objekter i året. Hovedtyngden av materialet i samlingene er fra norsk fauna. For tiden arbeider fem entomologer fast i samlingene.

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver vil være knyttet til prosjektet «Tidy up among the braconid parasitoid wasps» og i hovedsak bestå i innsamling og kuratering av små insekter, fortrinnsvis parasittiske veps. Kurateringen omfatter artsbestemmelse, databasearbeid, geo-referering, preparering og etikettering av insekter, samt klargjøring og utsendelse av materiale til DNA-barkoding.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Det søkes etter en strukturert og ansvarsbevisst person med kompetanse innen biologi og med god erfaring innen entomologi. Minimumskrav er lavere grad / bachelor. Relevant praksis (realkompetanse) kan erstatte utdanningskravet. Søkere med kvalifikasjoner innen de aktuelle arbeidsoppgavene vil bli foretrukket. Dokumentert erfaring fra tilsvarende arbeid i museumssamlinger vil være tellende. Personlig egnethet vil også bli vurdert. Erfaring med bestemmelse av insekter, sikkert håndlag med finarbeid, samt feltbiologisk erfaring vil være fordelaktig. Gode engelskkunnskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Lønn i stillingskode 1085, mellom 362 800 og 435 500 pr år, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Kontaktinformasjon til minst to referansepersoner

Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Førsteamanuensis Geir Søli: 22851680 / 93623396

Overingeniør Lars Ove Hansen: 22851706

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  138378
 • Intern-ID
  2017/5432
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger