NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for energi- og prosessteknikk

 

Seniorkonsulent – HR-medarbeider – vikariat (IV-133/17)

Ved Institutt for energi- og prosessteknikk er det ledig et vikariat i 100% stilling som seniorkonsulent med arbeidsoppgaver som HR-medarbeider i perioden 01.06.2017 – 30.04.2018.

 

Instituttet har omlag 78 fastansatte, herav halvparten i vitenskapelige stillinger. I tillegg omfatter staben stipendiater, post.doc’er, forskere og prosjektansatte. Totalt er omlag 195 personer tilknyttet instituttet og over 30 nasjoner er representert. Instituttetomsetter for 176 mnok, hvorav 85 mnok kommer fra eksternfinansierte prosjekter.

 

Arbeidsstedet vil være instituttadministrasjonen og stillingen rapporterer til instituttets kontorsjef. Stillingen krever en helhetstenkende HR-konsulent som trivs med HR-oppgaver fra A til Å, med hovedfokus på tilsettingsprosesser, oppfølging av ansatte og lederstøtte. Oppgavene krever evne til å prioritere innenfor egne arbeidsoppgaver og at du trivs i en variert og hektisk hverdag. Du vil være en sentral ressurs og kontaktperson for instituttets ledelse og medarbeidere når det gjelder HR-relaterte spørsmål.

 

Stillingens hovedarbeidsområder
Stillingsinnholdet omfatter drifts- og saksbehandlingsoppgaver knyttet til de ansattes tilsettingsforhold, så som:

 • lederstøtte innenfor HR-prosesser
 • ansvarlig saksbehandler for tilsetting innenfor alle stillingskategorier
 • rådgiving til ansatte innenfor personaladministrative saker
 • forvaltning av lov- og avtaleverk knyttet til ansettelsesforhold i staten
 • ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til internasjonale medarbeidere
 • bidra i kontinuerlig utvikling av HR-prosesser og rutiner

Andre oppgaver innenfor HR-feltet og back-up-oppgaver for instituttets ulike administrative områder vil kunne tillegges stillingen, avhengig av den tilsattes kompetanse og interesser.

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • svært god framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket vil for en stor del være engelsk
 • erfaring fra arbeid innenfor stillingens ansvarsområde er nødvendig og vil bli vektlagt i vurderingen av søkerne
 • gode IT-kunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring fra offentlig administrasjon/universitetssektoren
 • kjennskap til forvaltning av lov- og avtaleverk knyttet til internasjonale medarbeidere

Vi vektlegger følgende:

 • motivasjon, interesse og personlig egnethet
 • evne til å ta initiativ, være proaktiv og jobbe selvstendig
 • evne til å være strukturert, nøyaktig og systematisk i arbeidet
 • evne til å jobbe med mange prosjekter samtidig
 • gode samarbeidsevner, både internt og overfor våre eksterne samarbeidspartnere
 • forståelse for servicerollen og støttefunksjonen for den faglige virksomheten

Lønn og vilkår
Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1363 seniorkonsulent, brutto fra kr. 432 300 pr. år. Normal avlønninger brutto kr 432 300- 542 500 pr. år. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Vi tilbyr:

 • varierte og utfordrende oppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn i henhold til Statens lønnsregulativ

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kontorsjef Tove Rødder, epost:tove.rodder@ntnu.no, tlf 73593945.

Søknad,attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no, merket med ref.nr.IV-133/17.

Godkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju.

Søknadsfrist: 28.05.2017

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerliste.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for energi- og prosessteknikk
 • Jobbnorge-ID
  138337
 • Intern-ID
  IV-133/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger