Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnsikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i seks avdelinger og fire staber. Kontorsted er Statens Hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6300 innbyggere, og de aller fleste er bosatt i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

 

 

Seniorrådgiver

Vi søker etter en seniorrådgiver til vår oppvekst- og utdanningsavdeling i Vadsø. Stillingen er et treårig vikariat med mulighet for fast tilsetting.

 

Hos oss blir du ikke en i mengden. Din innsats vil gjøre en forskjell for Finnmarks viktigste ressurs - barn og unge.

Fylkesmannens oppvekst- og utdanningsavdeling skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen. Vi skal kjennetegnes av høy faglig kompetanse og engasjement for utvikling av barnehagesektoren og skolesektoren.

 

Våre arbeidsoppgaver er varierte og skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven. Barnekonvensjonen gir føringer for vårt mandat. Avdelingen har også oppgaver i tilknytning til introduksjonsloven.

 

Våre viktigste verktøy er veiledning, informasjon og tilsyn. I vår klagesaksbehandling skal vi sikre barn og unges rettssikkerhet. Vi arbeider tett opp mot kommunene, fylkeskommunen og andre etater som ivaretar barn og unges rettigheter.

 

Hovedoppgavene til den som ansettes i denne stillingen er knyttet til tilsyn, prøvefeltet med ansvar for brukerstøtte, statistikk- og kvalitetsvurderingssystemer.

 

Du må regne med eventuelle endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant mastergrad, for søkere med særlig lang og relevant arbeidserfaring fra skolesektoren og relevant bachelorgrad kan kravet om mastergrad fravikes
 • arbeidserfaring fra skolesektoren
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • interesse for og god kunnskap om bruk av digitale verktøy
 • evne til å jobbe selvstendig
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk

Vi ønsker at du har kjennskap til gjennomføring av nasjonale prøver og eksamen og kjennskaptil GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) og kvalitetsvurderingssystemene som brukes på opplæringsområdet.

 

Dette kan vi tilby:

Hverdagen vår er preget av utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og høyt tempo. Hos oss får du gode muligheter for kompetanseutvikling, nettverksbygging på tvers av fag og fylke, mye frihet og mye ansvar.

 

Stillingen innebærer noe reising - en fin måte å bli kjent med det flotte fylket vårt på.

 

Høres dette ut som en jobb for deg?

For stillingen som seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1364, lønnstrinn 60 - 70 (512.700,- til 621.800 brutto) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

 

Flytteutgifter kan dekkes.  Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

 

For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt, les mer på www.tiltakssonen.no.

 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.fylkesmannen.no/finnmark. Du kan også sjekke oss ut på Facebook for å finne ut mer om hva vi gjør og hvordan vi har det: www.facebook.com/FylkesmannenFI. For å finne ut mer om livet i Vadsø kan du se på www.vds.no.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 8. juni 2017.

Ved eventuelle spørsmål kan du ta kontakt med konst. utdanningsdirektør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59, eller fungerende underdirektør Liv Hanne Huru telefon 78 95 05 55,

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn til å søke jobb hos oss.

 

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetsloven §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Finnmark
 • Nettside
 • Kommune
  Vadsø
 • Arbeidssted
  Statens Hus
 • Jobbnorge-ID
  138268
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger