NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitetsbiblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester og tilbyr et spennende og utfordrende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter. mer informasjon finner du på http://www.ntnu.no/ub

Rådgiver / universitetsbibliotekar

Har du lyst på en utviklingsorientert jobb i biblioteket med publisering, lagring og dokumentasjon av forskning ved Norges største universitet?

Rådgiver/universitetsbibliotekar
NTNUs strategi 2011 – 2020 Kunnskap for en bedre verden har kunnskapsfellesskapet og vår deltakelse i den globale kunnskapsutviklingen som utgangspunkt. Et hovedpremiss for at kunnskapen som utvikles ved NTNU skal kunne bidra til en bedre verden, er at den gjøres kjent for alle som trenger den.  NTNU har nylig vedtatt en ambisiøs Publiseringspolitikk 2014 – 2020 for å nå dette overordnede målet. Oppfølging av denne publiseringspolitikken er lagt til Universitetsbiblioteket.

For å styrke Universitetsbiblioteket i dette arbeidet, søker vi nå 1 - 2 medarbeidere til Seksjon for samlinger og digitale tjenester. Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til publisering av vitenskapelige resultater inkl. forskningsdata ved NTNU, men andre utviklingsoppgaver kan også være aktuelle. Arbeidssted er i Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Prosjekt/aktivitetsledelse
• Formidling og kontakt mot fagmiljøene
• Utvikle portalløsninger med informasjon om publisering 
• Utvikle og videreutvikle tjenester for publisering som rapportserier, forlagsvirksomhet
• Tilgang og lagring av forskningsdata
• Utføre analyser med vekt på vitenskapelig produktivitet og gjennomslag
• Analysere publiseringskanaler og publiseringsmønstre utfra et økonomisk perspektiv
• Levere data og analyser på bestilling fra universitetsledelse og faglige enheter
• Følge utviklingen innen publisering og arkivering av forskningsresultater og delta i nasjonale og internasjonale nettverk
• Inntil 20 % av stillingen kan etter avtale brukes til forskning og faglig utvikling

Kvalifikasjonskrav:
Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innen ett eller flere av disse områdene:
• Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå
• Erfaring fra prosjektarbeid og ledelse
• Kunnskap innen analyse, statistikk og datalagring
• Erfaring med programvare for publisering, statistisk analyse og databasehåndtering
• Kjennskap til verktøy for presentasjon og visualisering
• God kjennskap til vitenskapelig kommunikasjon og virksomhet i forskningsintensive miljø
• Kjennskap til forlagsvirksomhet og publisering
• Gode kunnskaper i IT 
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og søker deg som er opptatt av å utvikle gode tjenester for våre brukere og er fleksibel, nøyaktig, selvstendig og liker å utføre varierte arbeidsoppgaver. Du tar initiativ, er resultatorientert og samarbeider godt og gjennomfører til riktig tid.

Vi kan tilby:
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et universitetsmiljø i utvikling
• En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
• Fleksibel arbeidstid
• Mulighet for trening i arbeidstiden
• En av landets beste pensjonsordninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos fung. seksjonssjef  Sølvi Karlsen, tlf. 952 93 135, epost: solvi.karlsen@ntnu.no eller fung. biblioteksjef Rune Brandshaug, mobil 918 97 069, epost: rune.brandshaug@ntnu.no  

Lønnsvilkår m.v.
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) evt. universitetsbibliotekar (kode 1199). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 480.500 til kr 597.800 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. 

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 28.05.2017. Søknaden har NTNU-nr. 64/17.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Seksjon for samlinger og digitale tjenester
 • Jobbnorge-ID
  138246
 • Intern-ID
  NTNU nr. 64/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger