NTNU - kunnskap for en bedre verden

Fakultet for økonomi

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førstekonsulent/seniorkonsulent innen forskningsadministrasjon

Ved Seksjon for studie og forskning ved fakultetsadministrasjonen har vi ledig en fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent som skal arbeide med forskningsadministrasjon i et team med 3 medarbeidere.

Fakultet for økonomi er nyopprettet fra 1. januar 2017 og består av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonomi, Institutt for internasjonal forretningsdrift og NTNU Handelshøyskolen. Fakultetet har omtrent 3500 studenter og i overkant av 120 vitenskapelig ansatte. 

Seksjon for studie og forskning ivaretar lederstøtte, brukerstøtte og forvaltning innen områdene forskningsadministrasjon, -strategi, -etikk, ph.d.-utdanning, studieportefølje og studieplaner, kvalitetsarbeid, studieforvaltning, etter- og videreutdanning, internasjonalisering knyttet til studie og forskning og kommunikasjon. Seksjonen har 9 medarbeidere. Arbeidssted er ved Campus Elgeseter.

Arbeidsoppgaver

Teamet skal ivareta den samlede forskningsadministrative porteføljen på fakultetet, og arbeider tett sammen med instituttene, Seksjon for virksomhetsstyring og enkelte fagavdelinger sentralt i NTNU. Oppgavene vil fordeles mellom teamets medlemmer etter kompetanse og behov, og vil kunne variere over tid. Hovedsakelig vil den som blir tilsatt arbeide med oppgaver innen følgende områder:

 

 • forvaltningsoppgaver knyttet til ph.d.-program, forskerskoler, doktorgradsstudenter og pliktarbeid 
 •  administrativ støtte til forskningsetiske problemstillinger og –prosesser 
 • oppfølging av fakultetets relasjon til Norsk senter for forskningsdata (NSD) og andre godkjenningsorganer 
 • utredning, analyse og rapportering av forskningsadministrativ art 
 • publiseringsspørsmål, Cristin og bibliometri 
 • støtte til enkeltforskere i søknadsprosesser og utenlandsopphold 
 • oppfølging av råd og utvalg 
 • oppfølging av fakultetets forskningsstrategiske tiltak

 Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen.

 

 Du må ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis hovedfag/mastergrad 
 • realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet 
 • praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet 
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne, på engelsk og norsk 
 • gode IT-ferdigheter

  Vi vil legge stor vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen. Den vi tilsetter må

 • ha evne til å jobbe strukturert med oppgaver 
 • kunne jobbe godt både selvstendig og i team
 • være serviceinnstilt og fleksibel

 Lønns- og arbeidsvilkår

Ved tilsetting som førstekonsulent i kode 1408 i LR 21 ligger vår normale avlønning som mellom lønnstrinn 50-57 i Statens lønnsregulativ, for tiden brutto kr 432 300 – 485 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved tilsetting som seniorkonsulent i kode 1363 ligger vår normale avlønning mellom lønnstrinn 54 – 60 i Statens lønnsregulativ, brutto kr 461 600 – 515 600 pr. år. avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

 

Vi tilbyr

• spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling

• et åpent og inkluderende arbeidsmiljø

• gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag

• gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

 

Søknad

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om deg bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til seksjonssjef Gunnar Bendheim, tlf.95293187, e-post: gunnar.bendheim@ntnu.no

Elektronisk søknad sender du via www.jobbnorge.no (ØK-030)

Vi oppfordrer om at de mest relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Vi vil kreve kopier av vitnemål og attester fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Søknadsfrist: 28.05.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Campus Elgeseter
 • Jobbnorge-ID
  138244
 • Intern-ID
  ØK-030
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger