Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Studierådgiver

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver med arbeidsoppgaver knyttet til studieadministrasjonen ved Institutt for ingeniørvitenskap. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Grimstad, men det må også påregnes arbeid ved Campus Kristiansand.

 

Fakultet for teknologi og realfag har ca. 300 tilsatte, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Fakultetet er organisert i 4 institutter.

 

Stillingen er formelt plassert i fakultetsadministrasjonen. I det daglige samarbeider rådgiveren med instituttledelsen. Det er flere medarbeidere på instituttet og fakultetet som arbeider innen studieadministrasjon og forskningsadministrasjon og vår nye medarbeider skal inngå i et nært samarbeid med disse.

 

Stillingen rapporterer til fakultetsdirektøren. 


Arbeidsoppgaver

 • oppgaver knyttet til det studieadministrative systemet FS
 • utdanningsplaner for studenter
 • studieadministrativ saksbehandling
 • oppfølging og veiledning av studenter
 • koordinere sensorer for instituttet
 • arbeid knyttet til beskrivelse av studieprogrammer på norsk og engelsk
 • saksbehandling av godkjenningssaker som permisjoner, sluttmeldinger etc
 • møteinnkallinger og -referater for studieråd, faggruppemøter etc
 • markedsførings- og informasjonsarbeid
 • administrativ støtte til studieprogramledelse.
 • andre oppgaver kan gis av fakultetsdirektøren og instituttledelsen.

Kvalifikasjoner

 • må ha høyere relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende, men relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • må ha god evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • saksbehandlererfaring fra UH-sektoren er en fordel
 • kjennskap til arkiv/saksbehandlingssystem, databasesystemet FS og læringsplattformer er en fordel, men den som tilsettes vil få nødvendig opplæring

Vi søker en serviceorientert person og det vil bli lagt stor vekt på ryddighet, gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500 kode 1434 rådgiver, kr. 435 500-567 100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".


Søknadsfrist: 01.06.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Magne Aasheim Knudsen, tlf. 918 73 545, e-post: magne.a.knudsen@uia.no eller personalrådgiver Anne Bergit Jørgensen, tlf. 918 73 555, e-post: anne.b.jorgensen@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad
 • Jobbnorge-ID
  138143
 • Intern-ID
  Ref. 90/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger