Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Controller

Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som controller.  Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, og er plassert i fakultetsadministrasjonen. Controlleren rapporterer til fakultetsdirektøren.

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har ca. 140 ansatte, er lokalisert i Kristiansand og Grimstad, og er organisert i tre institutter. Ytterligere informasjon om fakultetet finnes på:

 

http://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-helse-og-idrettsvitenskap

 

Fakultet for helse- idrettsvitenskap har ansatte ved Campus Grimstad og Campus Kristiansand. Hovedarbeidssted for stillingen er i Kristiansand, men det må påregnes arbeidsdager ved begge virksomhetssteder.  Tiltredelse etter avtale.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsområder vil blant annet være innenfor:

 • fakultetets budsjett- og regnskapsarbeid
 • gjennomføring av økonomiske analyser
 • økonomisk bistand ved prosjektsøknader
 • saksbehandling av økonomisaker til Fakultetsstyret
 • utarbeidelse av regnskapsrapporter til Universitetsstyret og Fakultetsstyret
 • videreutvikling av fakultetets økonomiske planverktøy
 • være pådriver i fakultetets internkontrollarbeid

Kvalifikasjoner

Den som søker må ha:

 • relevant og høyere utdanning på masternivå innenfor økonomi. Relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra offentlig virksomhet eller større bedrifter.

Søker bør ha erfaring med regnskapsprogrammer og relevante IT-verktøy. Universitetet i Agder bruker i dag blant annet SAP, Agresso og Basware.

 

Vi ser etter følgende personlig egenskaper:

 • evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid
 • serviceinnstilling og vilje til å yte ekstra innsats når det trengs
 • ønske om å bidra til et positivt og spennende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ l.pl. 90.500, kode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver kr. 436.900 – 558.500. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Søknadsfrist: 29. mai 2017.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Veslemøy Rabe, telefon 37 23 37 45, e-post veslemoy.rabe@uia.no, eller økonomidirektør Kjetil Hellang, telefon 38 14 11 72, e-post kjetil.hellang@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  138136
 • Intern-ID
  Ref 92/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger