NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Rektors stab skal bidra til et sterkere og tydeligere strategisk fokus ved NTNU.Staben har medarbeidere fra områdene forskning,nyskaping,utdanning,økonomi og eiendom og organisasjon.Faglig er medarbeiderne knyttet til prorektorer og direktører innenfor de samme områdene.Formelt er rektors stab en enhet underlagt organisasjonsdirektøren.

Seniorrådgiver/Rådgiver-Utdanning med arbeidssted Gjøvik

 I rektors stab har vi ledig fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver innenfor arbeidsområde utdanning. Stillingen inngår i rektors stab, men er direkte knyttet til viserektor i Gjøvik og skal være en strategisk, utøvende lederstøtte for viserektor.

Sentrale arbeidsoppgaver
Den som tilsettes skal bistå viserektor i koordinering og politikkutforming for utdannings-aktiviteten ved NTNU i Gjøvik, og for samarbeid om utdanning med arbeidslivet i regionen. For å sikre koordinering på institusjonelt nivå, kreves tett samarbeid med prorektor for utdanning/prorektors stab, og involvering i oppgaver på institusjonsnivå må også påregnes.

Den som tilsettes blir del av et team med hovedansvar for å videreutvikle hele utdanningsvirksomheten ved NTNU, og å bistå viserektor i koordineringsarbeidet på Gjøvik for å oppnå dette. Teamet bistår rektoratet med strategi- og virkemiddelutforming innen utdannings- og kvalitetsarbeidet.

Rådgiveren skal være i dialog med eksterne aktører innen utdanningsområdet (inkludert innovasjon innen utdanningene), både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, for gjensidig strategisk videreutvikling av regionale tilbud og generell studieporteføljeutvikling

Kvalifikasjoner og egenskaper:
• Det kreves utdanning på minimum masternivå
• Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
• Erfaring med å iverksette og lede strategiske prosesser på institusjonsnivå, med dokumentert gode resultater og leveranser
• Evne til å ta initiativ og arbeide både selvstendig og i team
• Analytiske evner, strategisk kapasitet og gode samarbeidsevner
• Gode formulerings- og kommunikasjonsferdigheter på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig
• Det legges stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:
• Et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
• Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
• Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til viserektor Jørn Wroldsen, +4791879443, e-post: joern.wroldsen@ntnu.no.

Lønns- og arbeidsvilkår:
Stillingen blir lønnet som seniorrådgiver (kode 1364)/rådgiver (kode 1434). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr. 515 600 – 789 700 (seniorrådgiver) og fra kr. 497 600 – 566 700 (rådgiver) pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette beløpet trekkes
2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlig tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal mi størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 59/17.  De som innkalles til intervju blir bedt om å ta med originaldokumenter.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søknadsfrist: 28.05.2017

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  (2016) NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Arbeidssted
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  137978
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 59/17.
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger