Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i etikk og kunstig intelligens

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen etikk og kunstig intelligens for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn. Arbeidssted er Campus Kristiansand og Grimstad. Tiltredelse 01.08.17. Den som tilsettes, må ha mastergrad eller hovedfag med karakteren A eller B.

 

Vi ser i dag en meget rask teknologisk utvikling som reiser mange nye etiske problemstillinger, både med hensyn til konsekvenser og fremtidig utvikling. Ph.d.- stillingen er åpen for prosjekter som utforsker dagens teknologiske utvikling, med et fokus på kunstig intelligens. Hvordan og hva bør vi tenke om dagens utvikling av kunstig intelligens? Er det mulig å skape kunstig intelligens som tar selvstendige moralske valg? Er det mulig å skape moralsk gode roboter? Den ideelle kandidaten har en tverrfaglig bakgrunn i både filosofi og kunstig intelligens, med en intensjon om å jobbe både på et teoretisk og et praktisk/implementerbart plan. Relevante prosjekter kan være innen maskinetikk, robotetikk, eller kunstig intelligens, men også mer generelt innen anvendt etikk, metaetikk, eller filosofi, innenfor de beskrevne grensene.

 

Kandidaten vil jobbe i et ambisiøst og internasjonalt forskningsmiljø som tilbyr utdanning innen etikk, filosofi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi på alle nivåer. Det er forventet at kandidaten deltar aktivt på daglig basis i både etikk og filosofimiljøet, samt på det nye Center of Artificial Intelligence Research, CAIR, ved Universitetet i Agder.

 

Kandidaten vil bli veiledet av professor Einar Duenger Bøhn (hovedveileder, filosofi) og professor Ole-Christoffer Granmo og førsteamanuensis Morten Goodwin (biveiledere, kunstig intelligens).

 

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. Kandidaten må søke opptak på ph.d.-spesialiseringen i religion, etikk, historie og samfunn. Den som tilsettes, må beherske engelsk muntlig og skriftlig.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Med søkerens tillatelse vil UiA også foreta en referansesjekk før eventuell ansettelse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for UiA å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat kode 1017, kr. 435.000 bto. pr. år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen».

Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • CV m/publikasjonsliste
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • inntil 3 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/ hovedfagsoppgave)
 • prosjektbeskrivelse (maks. 5 sider)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søknadsfrist: 31.10.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Einar Duenger Bøhn: einar.d.bohn@uia.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  137725
 • Intern-ID
  Ref. 89/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger