NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for økonomi

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis i entreprenørskap

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som førsteamanuensis i entreprenørskap.

Instituttet har for tiden tilsatt 23 professorer, 13 professor II, 18 i mellomgruppestillinger (faste tilsatte), 9 postdoktorer og 27 stipendiater. Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:

 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Virksomhetsledelse
 • Eksperter i team (fagseksjon)
 • Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)

Stillingen vil være tilknyttet Faggruppen for Strategi og forretningsutvikling. Faggruppen har ansvar for undervisning innen tre fagområder:

 • Entreprenørskap
 • Innovasjon
 • Strategi og internasjonal forretningsutvikling

Stillingens fagområde er entreprenørskap, og arbeidet vil være knyttet til Masterstudiene ved NTNUs Entreprenørskole, samt instituttets undervisning i entreprenørskap for andre studenter. NTNUs Entreprenørskole har ca. 70 studenter fordelt på to kull (mer informasjon på: http://www.iot.ntnu.no/nse eller http://entreprenorskolen.no). Den som tilsettes vil også få ta del i utviklingen av Engage – Centre for engaged education through entrepreneurship. Dette er et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) med Fakultet for økonomi som vertskap. Engage skal videreutvikle utdanning og undervisningsformer for å skape entreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter innen alle disipliner og profesjoner (http://www.ntnu.edu/engage).

Arbeidsområder – førsteamanuensis

 • Drive forskning innenfor sitt fagområde.
 • Det er ønskelig at førsteamanuensen bidrar til forskningen i Engage i senterets funksjonstid.
 • Delta i gjennomføringen av undervisningopplegget i entreprenørskap ved faggruppen etter gjeldende studieplan.
 • Utføre eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse.
 • Kontinuerlig videreutvikle masterprogrammene ved NTNUs Entreprenørskole og øvrige undervisningstilbud som instituttet gir innenfor entreprenørskap.
 • Bidra innen veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen entreprenørskap.
 • Bidra til utstrakt samarbeid med relevante teknologimiljøer på NTNU (både utdanning og forskning).
 • Bidra til å initiere og lede forskningsprosjekter og pedagogisk utviklingsarbeid.

Førsteamanuensisen må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Det stilles krav til kompetanse på minimum doktorgradsnivå innen fagområdet entreprenørskap. Entreprenørskap i seg selv er et multidisiplinært fagfelt, og vår pedagogiske modell kombinerer praksis og teori. Kandidater som evner å analysere praktiske fenomener ved hjelp av teoretiske tilnærminger vil bli foretrukket.

NTNUs Entreprenørskole kombinerer teori med praksiselementer, og søkere med erfaring fra praktisk forretningsutvikling vil bli foretrukket.

Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet som omstillingsevne, gode samarbeidsferdigheter og motivasjon til å utvikle entreprenørskapsundervisning og forskning på NTNU.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes som førsteamanuensis, kode 1011, med minimum årslønn kr 485 700. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr:

 • Norges fremste studenter innenfor fagområdet
 • Tett samarbeid med Engage – Senter for Fremragende Utdanning i senterets funksjonstid
 • Spennende fagmiljø i sterk vekst
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, fremtidige forskningsplaner og pedagogisk portefølje
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Når søknadsfristen er nådd, vil en intern sorteringskomite ved instituttet foreta en kort evaluering av søknadene. Evalueringen vil bli videresendt til en ekstern sakkyndig komite, og kun de best kvalifiserte søkerne vil bli bedømt. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju. For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte professor Øystein Widding, telefon 41215584, e-post low@iot.ntnu.no, eller professor Roger Sørheim, telefon 91803448, e-post rogers@iot.ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med ØK-024. Søknadsfrist: 14.06.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  14. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  137719
 • Intern-ID
  ØK-024
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger