Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

2 * 100 % fast stilling som vernepleier i grunnskolen

Båtsfjord kommune har ledig nyopprettede stillinger som vernepleiere ved kommunens to grunnskoler. Skolene er delt i trinn 1-4 og 5-10. Det kan også påregnes samarbeid med kommunens barnehager.

Tiltredelsesdato 01.08.2017.

Arbeidsoppgaver:

 • helhetlig ansvar for opplæringstilbudet for enkelte elever med særskilte behov
 • ha en oversetterfunksjon som tilrettelegger for gjensidig samhandling mellom elev og omverden
 • følge opp elever med ulike helsefaglige utfordringer, inkludert håndtering av legemidler
 • bistå med, og ha ansvar for, trening i sosial kompetanse, atferdsendring, endring i miljøbetingelser og andre tiltak knyttet til elever med atferdsproblemer.
 • veilede lærere og barneveiledere i ulike emner
 • bidra i utarbeidelsen av en sosial læreplan fra barnehage og ut 10.klasse
 • bidra i arbeidet med overganger mellom barnehage og skole, og mellom skolene.

Personlige egenskaper:

 • God relasjonskompetanse
 • Evne til både å jobbe selvstendig, men også i team
 • God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier

Vi tilbyr:

 • Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se http://www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp
 • Godt arbeidsmiljø
 • Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, men gode lokale ordninger.

For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser.

Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig. Det kreves politiattest i henhold til opplæringsloven, som må foreligge før arbeidet påbegynnes.

Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr offentleglova § 25.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med: Rektor May Bente Eriksen, mail: mbe@batsfjord.kommune.no, tlf 951 56460.

Vi behandler kun søknader mottatt elektronisk via www.jobbnorge.no, se link på denne siden.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  9. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  Båtsfjord kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Båtsfjord
 • Arbeidssted
  Skoler i Båtsfjord
 • Jobbnorge-ID
  137681
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger