NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse

Senterleder for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)

Denne stillingen er ikke aktiv.