NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU, Avdeling for campusservice

Avdeling for campusservice er underlagt direktør for økonomi og eiendom ved NTNU. Avdeling for campusservice har ca. 350 ansatte og har ansvar for drift, renhold, løpende vedlikehold, vakt/sikring, transport, og post i NTNUs bygningsmasse. I tillegg kommer vedlikehold av utearealene. Avdeling for campusservice er fra 1.1.17 inndelt i 4 seksjoner, hvorav Seksjon for prosjektgjennomføring er den ene. Vi skal være en organisasjon preget av kompetanse, engasjement og utvikling og er inne i en fase med organisasjonsutvikling og gjennomgang av vår kjernevirksomhet og vårt leveransenivå.

Prosjektleder - utvikling av bygg (2 stillinger)

Ved Seksjon for prosjektgjennomføring er det ledig to faste 100% stillinger som prosjektledere med arbeidssted i Trondheim.

 

Seksjon for prosjektgjennomføring har som hovedoppgave å realisere prosjekter for vedlikehold, ombygging og rehabilitering der NTNU er byggherre. Seksjonens hovedoppgaver er knyttet til ledelse av fasene med detaljprosjektering, produksjon, overlevering og ibrukstakelse innenfor rammene gitt i utviklings- og forprosjektfasen.


Arbeidsoppgaver:

 

Prosjektlederen skal ivareta seksjonens funksjonsområde, og bidra til å utvikle seksjonens tjenester til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». 

 

Prosjektlederen har ansvar for blant annet anskaffelser, anbud og oppfølging av budsjett i fasene med detaljprosjektering, produksjon, overlevering og ibrukstakelse innenfor rammene gitt i utviklings- og forprosjektfasen. 


Kvalifikasjonskrav:

 

Det kreves høyere utdanning, minimum tilsvarende masternivå, samt omfattende og relevant praksis, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Du må ha kompetanse og erfaring innen ledelse av større rehabiliterings- og utviklingsprosjekt og lover og regler rundt dette. I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning.

 

Det legges stor vekt på personlige egenskaper, som åpen og inkluderende, engasjert, ha gode samarbeidsevner, kommunikasjonsferdigheter, være systematisk, inneha høy arbeidskapasitet og samtidig levere kvalitet.


Hva kan vi tilby:

 

Utfordrende arbeidsoppgaver i en avdeling i utvikling, et godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid.

Svært gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse.


Lønnsvilkår m.v.:

 

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181), evt. seniorrådgiver (kode 1364), med minstelønn hhv. kr. 494 400,-/512 300,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr. 563 100,- til kr. 719 600,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

 

Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må akseptere eventuelle endringer i arbeidssted, samt ansvars- og arbeidsområde.

 

Prosjektleder rapporterer til Seksjonsleder. Arbeidstittel skal være Prosjektleder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter nærmere informasjon, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos seksjonssjef  Irene Dragvik, mobil nr. 918 97 556, epost irene.dragvik@ntnu.no. 

 

Søknad sendes elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 02.06.17. Søknaden har NTNU-nr. 55/17.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Seksjon for prosjektgjennomføring
 • Jobbnorge-ID
  137507
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 55/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger