NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Rådgiver - E-læringssystem


Ved Avdeling for utdanningskvalitet er det nå ledig et vikariat som rådgiver ut september 2017, med mulighet for forlengelse. Stillingen er tilknyttet prosjektet Nytt e-læringssystem og vil ha en sentral rolle i prosjektorganisasjonen.

 

Alle ansatte og studenter ved NTNU skal ta i bruk NTNUs nye e-læringssystem fra studieåret 2017/2018. Prosjektet har ansvaret for å gjennomføre denne oppgaven i tett samarbeid med alle fakulteter ved NTNU og har gjennom lengre tid arbeidet med forberedelser og pilotutprøving av den nye løsningen sammen med fakultetene.

 

Nytt e-læringssystem er en strategisk satsing i regi av NTNUs Avdeling for utdanningskvalitet, som har ansvaret for å utvikle kvaliteten i NTNUs utdanningsvirksomhet.  


Arbeidsoppgaver:


Du vil primært arbeide med brukerstøtte mot ansatte og studenter som bruker NTNUs nye e-læringssystem Blackboard Learn, og bistå lokale brukerstøtteressurser ved fakulteter. Dette omfatter også å veilede i bruk av verktøy knyttet til Blackboard Learn. Det vil være behov for tett kontakt med fakulteter og institutter for å sikre informasjonsflyt, ivareta behov og kompetanseøkning. I tillegg vil du delta i tilpasninger og endringsarbeid i prosjektet; herunder å utarbeide opplæringsmateriell, dokumentere endringer, bidra til vedlikehold av policies og rutiner knyttet til e-læringssystemet, bidra til kommunikasjon i organisasjonen og implementering av endringer.


Kvalifikasjoner:

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for fagområdet kan kompensere for utdanningskravet
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeide med fra e-læringssystemer (LMS) og gjerne Blackboard Learn
 • Det er ønskelig med bred erfaring fra brukerstøttetjeneste for fagsystemer, utarbeidelse av opplæringsmateriell, dokumentasjon av arbeidsprosesser og opplæring i IT-systemer
 • Det er ønskelig med erfaring fra rolle som krever god systemforståelse, evne til feilsøking i IT-system og analysearbeid

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt og serviceinnstilt
 • God evne til samarbeid og formidling
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk 

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et universitetsmiljø i utvikling
 • Arbeide i et spennende og dynamisk miljø som gjennomfører en svært viktig oppgave for NTNUs undervisning i årene fremover
 • Uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstida 

Lønnsvilkår m.v.:


Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet kr 428 300 – 472 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknad sendes elektronisk via denne siden. Stillingen har NTNU-nr. 50/17. Søknadsfrist: 05.05.17


For ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med prosjektleder Vegard Stuan, tlf. 9062 4871, epost: vegard.stuan@ntnu.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  137413
 • Intern-ID
  NTNU-nr.50/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger