Kriminalomsorgen region sørvest

Agder friomsorgskontor

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet.

Agder friomsorgskontor er organisert med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Arendal. Det samlede antall årsverk er p.t. 32. Hovedoppgavene til friomsorgen er knyttet til straffegjennomføring med elektronisk kontroll, personundersøkelser til bruk i straffesaker, samfunnsstraff, gjennomføring av møteplikt, program mot ruspåvirket kjøring og narkotikaprogram med domstolkontroll.

Førstekonsulent/ saksbehandler

Fast 100 % stilling som førstekonsulent/saksbehandler.

Arbeidsområde: Arbeidsoppgavene er knyttet til straffegjennomføring, utarbeidelse av personundersøkelser samt andre ordinære arbeidsoppgaver knyttet til etatens virkeområde. Søkere må være innstilt på fleksibilitet i forhold til oppgaver, organisasjonsmessige endringer eller andre endringer som blir bestemt omkring stillingen.

Kvalifikasjoner: Det kreves 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning. Annen utdanning på høgskolenivå, kombinert med relevant praksis kan også komme i betraktning. Det er ønskelig med erfaring fra offentlig saksbehandling og klientrelatert arbeid. Søkere må ha sertifikat for personbil.

Personlige egenskaper: Søkere må ha evne til å arbeide selvstendig og målrettet, og å kunne samarbeide internt og eksternt. Det vektlegges god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og personlig egnethet.

Andre opplysninger: Stillingene lønnes som førstekonsulent st.kode 1408, LR 21-8, ltr. 44-53.

Fra bto. lønn blir det trukket 2% medlemsinnskudd til Statens Pensjonskasse. Arbeidstiden er normalt dagtid med fleksitidsordning. De som blir tilsatt må også regne med noe ubekvem arbeidstid og at arbeidstiden kan bli endret.

De første 6 mnd. er prøvetid.

Den som tilsettes må kunne legge frem utvidet politiattest av ny dato for plettfri vandel. Tilsetting skjer på de vilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Den som tilsettes vil p.t ha arbeidssted Arendal.
Som ledd i fremtidig organisering kan arbeidssted endres.

Tiltredelse etter avtale.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingene blir gitt av friomsorgsleder Geir Jensen, tlf 99 71 17 18 eller assisterende friomsorgsleder Vivian B. Arntzen, tlf. 38 10 49 65.

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sørvest
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal
 • Jobbnorge-ID
  137399
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger