NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for materialteknologi

Studiekonsulent ved Institutt for materialteknologi (førstekonsulent) - vikariat

Om instituttet

Institutt for materialteknologi  er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innen material-teknologi/vitenskap og omfatter fagområdene uorganiske og keramiske materialer, elektrokjemisk energiteknologi og korrosjon, fysikalsk metallurgi, prosessmetallurgi og elektrolyseteknologi.
Instituttet har et nært samarbeid med norsk og utenlandsk industri og med andre forskningsmiljøer, blant andre SINTEF.

For mer informasjon om instituttet viser vi til våre internettsider  http://www.material.ntnu.no/

Om stillingen

Svangerskapsvikariat med snarlig tiltredelse. Stillingen har varighet til 31.10.2017, med mulighet for forlengelse

Stillingen ved Institutt for materialteknologi innebærer administrative oppgaver knyttet til materialteknologistudiene og det nordiske masterprogrammet Innovative Sustainable Energy Engineering innenfor Nordic Five Tech samarbeidet. Hovedarbeidsområdene er:

• Studieveiledning og informasjon til studenter
• Saksbehandling av studentsaker (eks. opptak, fritak, innpassing av ekstern utdanning, permisjoner, utvekslingsopphold og vitnemål)
• Sekretær- og saksbehandler for studieprogramråd
• Å støtte opp om studiekvalitetsarbeid (eks. kvalitetsmelding, handlingsplaner, evalueinger)
• Å støtte opp om læringsmiljøtiltak

Stillingen innebærer tett samarbeid med programleder, instituttledelsen og fakultetsledelsen, samt andre enheter ved Fakultet for naturvitenskap.


Kvalifikasjoner

Stillingen krever utdanning tilsvarende en mastergrad. Det er en fordel med utdanning innenfor fakultetets/instituttets fagområder, men annen relevant utdanning kan også bli vurdert. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Det kreves gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Det er en fordel at søkerne har erfaring fra studieadministrativt arbeid, herunder saksbehandling og studieveiledning.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egenskaper og motivasjon for det aktuelle arbeidet. Vi ønsker en person som er serviceinnstilt og fleksibel, har god evne til nettverksbygging, kommunika-sjon og samarbeid, arbeider strukturert, har stor gjennomføringsevne og er utviklingsorientert.

I vurderingen av søkerne vil utdanning og praksis avveies mot personlige egenskaper og egnethet for stillingen.

Lønns- og arbeidsforhold
Vi kan tilby:

• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt ar-beidsmiljø.
• Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
• Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis. NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Lillian Hanssen, tlf. 73 59 60 20, e-post lillian.hanssen@ntnu.no eller konstorsjef Vidar Broholm, tlf. 952 12 994, E-post vidar.broholm@ntnu.no

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no  

Stillingen har ref.nr. NV-68/17

Søknadsfrist: 03.05.2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  137353
 • Intern-ID
  NV-68/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger