NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Studentombud ved NTNU – jurist med råd- og veiledningskompetanse

Rektor har vedtatt at det skal opprettes en ny stilling som studentombud ved NTNU. Formålet med ordningen er å bidra til å øke rettssikkerheten for studentene ytterligere. Studentombudets virksomhet skal i hovedsak omfatte situasjoner hvor en student opplever å være i en formell eller prosedyremessig gråsone og/eller mener det er begått feil eller urett overfor vedkommende. Stillingen skal fungere som et supplement til øvrige rutiner og systemer for veiledning og oppfølging og fratar ikke NTNU informasjons- og veiledningsplikt. Studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson overfor studentene.

Studentombudet er organisatorisk lagt under organisasjonsdirektøren, og skal dekke NTNUs virksomhet i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Studentombudet skal ha kontor med fysisk nærhet til studentene ved NTNU i Trondheim. Endringer i organiseringen vil kunne påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • være en uavhengig bistandsperson overfor studentene
 • gi studentene råd om hva de kan og bør foreta seg for å ivareta sine interesser, og bidra til at saker løses nærmest der de oppstår, dvs. på lavest mulig nivå i organisasjonen
 • påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og ha et særlig fokus på studentenes rettigheter og likebehandling   
 • ta opp saker på eget initiativ for å sikre rettssikkerheten til studentene.
 • aktivt informere om sin funksjon til NTNUs studenter og tilby opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter
 • årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides årsrapporter, samt orientere rektor fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning     

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • master i rettsvitenskap/cand.jur.
 • råd- og veiledningskompetanse
 • god evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • god evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • høy integritet

Vi ønsker at du

 • har erfaring med studentpolitikk eller studentfrivillighet eller annen erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • har evne til å raskt tilegne deg kunnskap og arbeide målrettet

Personlig egnethet vil vektlegges for stillingen.

Arbeidssted er Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 480 500 til 597 800 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan det være aktuelt med seniorrådgiver (kode 1364) med avlønning normalt fra kr 636 200 til kr 789 700 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger fås hos organisasjonsdirektør Ida Munkeby tlf. 41431508, e-post ida.munkeby@ntnu.no, eller hos seniorrådgiver Anne Marie Snekvik tlf. 47332971, e-post anne.snekvik@ntnu.no.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 41/17. Søknadsfrist 03.05.17.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  137342
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 41/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger