NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Personvernombud ved NTNU – seniorrådgiver med juridisk kompetanse.

Ved NTNU er vi opptatt av at ansatte og studenters personvern, og for ytterligere å styrke og profesjonalisere universitetets håndtering av personopplysninger, søkes det etter et personvernombud i nyopprettet stilling. Formålet til personvernombudet er å ivareta ansattes og studenters personvern og sikre trygghet for at universitetet følger gjeldende regelverk ved universitetets behandling av personopplysninger. Med ny personvernforordning som trer i kraft i 2018 stilles krav til personvernombudets oppgaver og krav til ombudets uavhengige rolle, jf. forordning 2016/679 artikkel 37-39.

 

I stillingen vil du være med på å sikre personvernet ved NTNU for behandlinger av personopplysninger og forberede oss på kravene som EUs personvernforordning vil gi oss. Hovedfokus er å sikre god sikkerhetskultur blant universitetets ansatte og å initiere og utvikle personvern i prosesser, rutiner og IT-systemer. Stillingen vil være fleksibel, hvor en andel av stillingen vil være å ivareta det daglige behandleransvaret, herunder å gi råd og veiledning ved behandlinger av personopplysninger, og bistand ved inngåelse av databehandleravtaler ol. Det forutsettes tett samarbeid med øvrige jurister i fellesadministrasjonen ved NTNU og IT-avdelingen. Du vil også være med i det øvrige arbeidet med informasjonssikkerhet ved NTNU.

Personvernombudet er organisatorisk lagt under organisasjonsdirektøren, og ombudets funksjon skal dekke hele NTNUs virksomhet, i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Personvernombudet vil ha kontor i tilknytning til IT-avdelingen ved NTNU i Trondheim. Endringer i organiseringen og fysisk plassering vil kunne påregnes.


Arbeidsoppgaver

 • øke virksomhetens kompetanse på personvern
 • være kontaktperson ovenfor Datatilsynet
 • rapportere til styret og rektor
 • saksbehandling i personvernspørsmål
 • tilrettelegge for etterlevelse av EUs personvernforordning
 • bistå med personvernkonsekvensvurderinger og implementering av innebygd personvern
 • påse universitets etterlevelse av relevant regelverk og oppfølging av avvik og brudd på personvernlovgivningen
 • føre oversikt over universitetets behandling av personopplysninger og meldinger
 • planlegge og gjennomføre stedlige kontroller ved universitetets enheter
 • opplæringsvirksomhet knyttet til informasjonssikkerhet og personvern
 • råd og veiledning ved behandlinger av personopplysninger og inngåelse av databehandleravtaler
 • øvrige arbeidsoppgaver ved behov

 

Kvalifikasjoner


Du må ha

 • master i rettsvitenskap/cand.jur.
 • minimum 5 års erfaring som jurist
 • kjennskap til personopplysningsloven, personvern og informasjonssikkerhet
 • god evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • god evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • erfaring med saksbehandling
 • høy integritet

Vi ønsker at du

 • har spesialisering innen personvern eller rettsinformatikk
 • har erfaring fra personvern i statlig virksomhet
 • har evne til å finne praktiske løsninger i samarbeid med andre når personvernkrav møter nye behov i virksomheten
 • har god IT-forståelse
 • har evne til å raskt tilegne deg kunnskap og arbeide målrettet
 • har erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet

Personlig egnethet vil vektlegges for stillingen.

 

Arbeidssted er i Trondheim. Noe reisevirksomhet vil kunne påregnes.


Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 636 200 til kr 789 700 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger fås hos organisasjonsdirektør Ida Munkeby tlf. 41431508, e-post ida.munkeby@ntnu.no, eller hos seniorrådgiver Åshild Margrethe Revhaug tlf. 909 78 583, e-post ashild.m.revhaug@ntnu.no.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 40/17. Søknadsfrist 03.05.17.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  137337
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 40/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger