Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg (DNUSP) er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet og NTNU. Universitetet i Oslo er administrativt ansvarlig institusjon for senteret, som i Russland har status som representasjonskontor for Universitetet i Oslo.

 

DNUSP er tverrfaglig og har til målsetting å fremme og legge forholdene til rette for undervisnings- og forskningssamarbeid og kulturell utveksling mellom Norge og Russland. Senteret stiller kontorer, møtelokaler og bibliotek til disposisjon for forskere og studenter. Årlig samarbeider senteret om en rekke undervisningstiltak, seminarer og konferanser med norske og russiske fagmiljøer. Senteret samarbeider med Generalkonsulatet i St. Petersburg og Norges ambassade i Moskva om ulike kulturtiltak.

 

DNUSP ledes av et styre med representanter fra de deltakende institusjoner, mens den daglige virksomheten i St. Petersburg ledes av senterleder som har personalansvar for et antall russiske lokalansatte. Se også senterets hjemmesider: http://www.hf.uio.no/st-petersburg/

Senterleder ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Arbeidssted
  St. Petersburg
 • Jobbnorge-ID
  137322
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Se mer

Finn andre stillinger