Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i engelsk litteratur- og kulturdidaktikk

Ved Universitetet i Agder (UiA), Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i engelsk litteratur- og kulturdidaktikk for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram med spesialisering i litteraturvitenskap.

 

Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter nærmere avtale. Den som ansettes, må ha mastergrad/hovedfag eller tilsvarende innenfor engelskspråklig litteratur/kultur fra disiplinfag eller grunnskolelærerutdanning (GLU)/lektorutdanning. Prosjektet skal være litteratur-/kulturdidaktisk rettet og knyttet til skolefaget engelsk. Relevante prosjekter kan for eksempel dreie seg om litteratur- og kulturundervisningens begrunnelse og mål, tekstutvalg og arbeidsmåter eller andre fagdidaktiske spørsmål.

 

Stipendiaten vil arbeide i et miljø som tilbyr lærerutdanninger opp til masternivå, og som har en relevant forskningsgruppe i fremmedspråksdidaktikk.

 

Stillingen er en rekrutteringsstilling, og den som blir ansatt, må kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne er kvalitet og relevans i prosjektbeskrivelsen viktig. Det legges videre vekt på eksamensresultater, relevant faglig bakgrunn, eventuelle publiserte arbeider og dokumentert utviklingsarbeid. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli vektlagt. Søkere må ha kjennskap til det norske skolesystemet.


Søkere skal utarbeide en prosjektskisse med en beskrivelse av det planlagte forskningsarbeidet. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teori- og metodeperspektiver, materiale for prosjektet og framdriftsplan innenfor den gitte tidsrammen.

 

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html.

 

Søkere til stillingen må kunne lese norsk og forstå det muntlig.

 

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på fakultetets ph.d.-program, spesialisering i litteraturvitenskap. Mer informasjon om spesialiseringen finnes her: http://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-litteraturvitenskap.


Stipendiaten oppfordres også til å søke opptak ved NAFOL, Nasjonal forskerskole for lærerutdanning, eller tilsvarende.

 

Innstilte søkere vil bli innkalt til intervju. Med søkerens tillatelse vil UiA også foreta en referansesjekk før eventuell ansettelse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for UiA å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Ansettelse foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved UiA. Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515, stipendiat kode 1017, kr. 435.500 bto. pr. år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden skal sendes elektronisk. Benytt linken «Søk stillingen».

 

Følgende dokumentasjon skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • inntil 5 publikasjoner/vitenskapelige arbeider og/eller dokumentert utviklingsarbeid (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave)
 • prosjektbeskrivelse

 

Søknaden og prosjektbeskrivelsen skal uformes på engelsk.

 

Søkere må levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Søknader mangler vedlegg, vil ikke bli vurdert.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Det forventes at den som ansettes bosetter seg lokalt.

 

Søknadsfrist: 08.06.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for ph.d.-utvalget for litteraturvitenskap, professor Oddvar Holmesland, oddvar.holmesland@uia.no, eller personalrådgiver Sevleta Memic, sevleta.memic@uia.no, tlf. +47 381 42 094 / +47 951 83 570.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  137303
 • Intern-ID
  Ref. 81/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger