Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som er idømt av domsstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Troms og Finnmark friomsorgskontor inngår i Kriminalomsorgen region nord, som omfatter Trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark, med regionsadministrasjon i Trondheim. Troms og Finnmark friomsorgskontor har kontorer i Tromsø, Harstad, Hammerfest og Kirkenes med i alt 31 ansatte.

Avd. Hammerfest sitt ansvarsområde omfatter 11 kommuner hovedsakelig i Vest-Finnmark: Alta, Loppa, Hasvik, Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Gamvik og Lebesby.

Nærmere opplysninger om Troms og Finnmark friomsorgskontor finnes på www.kriminalomsorgen.no

Saksbehandler, Troms og Finnmark friomsorgskontor (Hammerfest)

Fast stilling som førstekonsulent/saksbehandler

Arbeidsoppgaver:
Stillingen vil være sentral mht. saksbehandling og oppfølging av domfelte som soner med elektronisk kontroll (soning med fotlenke), men den som tilsettes må påregne å utføre oppgaver innenfor alle arbeidsområdene til friomsorgen, herunder saksbehandling og oppfølgning av straffedømte som gjennomfører samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring, møteplikt i forbindelse med prøveløslatelse fra fengsel og utarbeidelse av personundersøkelser mv. Den som blir tilsatt i stillingen må således være innstilt på fleksibilitet i forhold til oppgaver og ansvar i arbeidshverdagen.

Kvalifikasjoner:

 • Sosialfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant utdanning og praksis
 • Førerkort kl. B 
 • Må kunne bruke data som verktøy

Personlige egenskaper:
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Du må ha evne til samarbeid i små og større team. Du må kunne arbeide selvstendig og målrettet innen tidsfrister. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du bør like å kjøre bil.

Vi tilbyr:
Meningsfulle arbeidsoppgaver innen et spennende arbeidsområde. En variert arbeidshverdag, i et lite miljø, med stort ansvarsområde.

For stillingen gjelder følgende:
Stillingen lønnes som førstekonsulent i stillingskode 1408 LR 21, kr 396.800 – 457.600 pr. år. Lønnsplassering etter ansiennitet. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse.

Reisevirksomhet er en del av arbeidshverdagen og reisetid utenfor normal arbeidstid vil forekomme, da arbeidsområdet innebefatter hele Vest-Finnmark og deler av Øst-Finnmark. Reisene gjennomføres i hovedsak i tjenestebil.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som tilsettes i stillingen. Uttømmende politiattest må derfor fremlegges. De første 6 månedene vil bli regnet som prøvetid.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Det er ønskelig at personer med bakgrunn fra, og kjennskap til samisk kultur og språk søker stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Carina Rønquist tlf. 93019661 eller friomsorgsleder Jens E. Holand tlf. 93022634.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 08.05.2017

Søknad sendes elektronisk via linken "søk stillingen" på denne siden. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post:

kundeservice@jobbnorge.no eller ved å ringe telefon: 75 54 22 27.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region nord
 • Nettside
 • Kommune
  Hammerfest
 • Arbeidssted
  Hammerfest
 • Jobbnorge-ID
  137263
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger